SkogsreviretKolbindningstjänst

Som skogsägare kan de medverka i bekämpningen av klimatförändringen enklare än tidigare genom att förstärka kolsänkan genom gödsling. Beställ kolbindningstjänsten från skogsvårdsföreningen och låt något bra växa.

KolbindningstjänstLåt något bra växa

Kolbindningstjänsten består av HiiliPlus+-avtalet och Hiiliplus-gödsling. Målet med kolbindningstjänsten är att öka skogens tillväxt och kolbildningen i den växande skogen. Med skogsgödsling får  man till stånd en tilläggstillväxt som inte skulle ske utan avtal. Skogsägaren erhåller en ersättning för den öka kolsänkan. Läs mera på kolbindningstjanst.fi

Så beställer du Kolbindningstjänsten

 1. Ta kontakt med din skogsvårdsinstruktör/Skogsvårdsförening
 2. Vår skogsvårdsinstruktör ser på beståndsuppgifterna och avgör lämpligheten för ett avtal. Bäst lämpar sig barrdominerande bestånd där gallring nyligen har utförts.
 3. Du får:
  • En beräkning på hur mycket kol skogsgödslingen binder under avtalstiden.
  • En uträkning på den årliga ersättningens som du får för din skogs kolbindning.
  • En kostnadsberäkning på gödslingen.
 4. Du godkänner:
  • HiiliPlus+-avtal om att öka kolbildningen på avtalsarealen på mineraljord för fem år och på torvmarker 10 år.
  • Ett avtal på Hiiliplus-gödslingstjänst med vilken man får till stånd en ökad kolbindning.
 5. Efter att gödslingen verkställts får du en första ersättning för förverkligad kolbindning.

Skogsvårdsföreningarna producerar Kolbindningstjänsten i samarbete med Green Carbon Finland Oy.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning