Harvning lämpar sig enbart för mineraljordar

Skogsvårdsföreningens proffs kan bedöma när man kan välja harvning som markberedningsmetod. Vid harvningen uppstår en bred, enhetlig fåra i vars mitt plantan planteras. Vid sådd sås fröna i kanten av fåran.

 

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad