Harvning lämpar sig enbart för mineraljordar

Skogsvårdsföreningens proffs kan bedöma när man kan välja harvning som markberedningsmetod. Vid harvningen uppstår en bred, enhetlig fåra i vars mitt plantan planteras. Vid sådd sås fröna i kanten av fåran.

 

 

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning