SkogsreviretFrö och skogssådd

Beställ sådd i samband med markberedningen

Skogsvårdsföreningens proffs kan bedöma om sådd lämpar sig för förnyelseobjektet. Tall kan sås på karga marker med grovkornig jordmån som inte lider av uppfrysning samt på myrar. Vi utför nästan alltid sådden maskinellt i samband med markberedningen. Ett såningsaggregat monteras på harven som dras av en skogstraktor eller på grävmaskinens skopa, varvid fröna sås jämnt till en liten kostnad. Alla maskinsådda objekt utförs före midsommar. Sådd lämpar sig inte för bördiga eller finfördelade jordar på grund av uppfrysning och gräsväxt.

Du kan själv utföra sådd för hand på små arealer. Vi förmedlar i huvudsak bestånds- och plantagefrö av tall. I speciella situationer kontrollerar vi om det finns frön av gran eller vårtbjörk att tillgå.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning