Fläckupptagning lämpar sig för torra objekt

Skogsvårdsföreningen proffs kan bedöma när en fläckupptagning är en tillräcklig markberedningsmetod. Vid fläckupptagning avlägsnar man humus från mineraljorden. Fläcken är 50-70 cm bred och lång och fläckarna bör vara 2000 – 2500 per hektar till antalet. Vid sådd och naturlig förnyelse skall fläckarnas antal vara det dubbla.

Beställ en tjänst eller kontakta oss

Jag vill beställa en tjänst
Jag vill bli kontaktad
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning
Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning