Energiapuun varastoinnin ohjeet

Energiapuun oikealla varastoinnilla voidaan vaikuttaa hakkeen laatuun erittäin paljon. Rankoja varastoidaan kesän yli tienvarsivarastossa ja haketus tapahtuu pääosin talviaikaan kun lämmöntarve on suurin. Erityistä tarkkuutta vaatii energiapuiden ajo, jotta kasaan ei joutuisi epäpuhtauksia kuten kiviä ja maata.

 1.      Kun keräätte metsäkoneella tai maataloustraktorilla rankoja metsästä, älkää pudottako kouraa liian alas. Liian syvältä kouraisten puiden mukana kuormaan tulee kiviä ja muita epäpuhtauksia maasta. Kivet ja maaaines särkevät hakkurin terät ja aiheuttavat  hankaluuksia myös poltossa.

2.      Varastokasa sijoitetaan tien varrelle hakkurin kuormaimen ulottuville enintään 5 metrin päähän ajotien reunasta. Paras sijainti on aukea paikka ja ympäristöä korkeampi kohouma tai mäki. Näin luonnon kuivatusteho on paras mahdollinen.

3.      Varastokasan alle laitetaan pohjapuiksi rankanippu, jotta kasa ei ole maata vasten vaan ilma pääsee kiertämään myös kasan alta. Paras on iso ja korkea kasa, tyvet etunojassa.

4.      Metsätietä lingotessa vältetään lumen linkoamista kasaa vasten, koska siinä menee herkästi myös kiviä ja muita epäpuhtauksia kasan sisään. Myös lämpöarvo heikkenee.