Metsäenergia

Metsäenergiana hyödynnämme harvennusten yhteydessä koneellisesti tai miestyönä korjattua rankaa sekä uudistushakkuiden yhteydessä korjattavaa hakkuutähdettä ja kantoja. Metsänomistajilla on mahdollista tilata energianeuvojalta maksuton metsäkäynti, jonka yhteydessä selvitetään tilan metsien hoitotarpeita ja energiapuun korjuumahdollisuuksia. Ota yhteyttä!

 metsäenergiapäällikkö Timo Tuominen, 050 566 1779
 metsänhoitoesimies Petri Kauranen, 044 211 0170

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@mhy.fi