Jäsenyys 2022

Jäsenmaksu vuonna 2022, porrastettu tasamaksu

Metsäala,ha                  MTK:n EV- maksu         mhy:n osuus           kok jäsenmaksu

0-9,99                           17 €/jäsen                    37 €/jäsen                    54 €/ jäsen

10-19,99                       17 €/jäsen                    47 €/jäsen                    64 €/ jäsen

20–49,99                      17 €/jäsen                    61 €/jäsen                    78 €/ jäsen

50–99,99                      17 €/jäsen                    112 €/jäsen                  129 €/ jäsen

100–199,99                  17 €/jäsen                    162 €/jäsen                  179 €/ jäsen

200-999,99                   17 €/jäsen                    213 €/jäsen                  230 €/ jäsen

1000-4999,99               17 €/jäsen                    243 €/jäsen                  260 €/ jäsen

yli 5000 ha                    17 €/jäsen                    243 €/jäsen                  260 €/ jäsen

Lisäehtoja:

1. Mikäli puolisot omistavat metsää erikseen ja myös yhtymänä, voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaatimuksesta laskea yhteen.

Kuolinpesät, yhteismetsät ja sisarusten metsäyhtymät käsitellään omina jäsenyyksinä, eikä niitä voi yhdistää yhden osakkaan muuhun jäsenyyteen.

2. Yhteismetsän, kuolinpesän, yhtymän tai muun yhteisomistuksen osakas voi liittyä erikseen jäseneksi, ellei hänellä muutoin ole omistuksessaan metsää. Osakkaan jäsenmaksu on 30 euroa.

3. Kannattajajäsenmaksu on 30 euroa.

Jäsenmaksusta verovähennys

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.