Huomisen metsänomistaja - hanke

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry käynnisti lokakuussa kaksivuotisen Huomisen Metsänomistaja- hankkeen, jonka tavoitteena on sovittaa metsänomistajien ja metsäalan eri toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäksi toisiaan. Rakenteeltaan ja tavoitteiltaan monipuolinen ympäristöä kunnioittava metsänomistajakunta ei kaipaa sapluunaratkaisuja metsiensä hoitoon. Ajankohtaiset kysymykset ilmastonmuutoksesta ja metsien hiilensidontaan vaikuttavat tekijät liittyen metsänkäyttöön, aiheuttavat osalle metsänomistajukunnasta epätietoisuutta oman metsän hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. 

Hankkeen avulla tarjotaan metsänomistajille uskottavia vaihtoehtoja monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten keinovalikoimaa ja osaamista. Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun muassa erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsän eri käyttömuotoja. Tavoitteena on myös lisätä objektiivista metsätiedon määrää hyödyntäen viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä vuosikymmenten aikana saatuja kokemuksia erilaisista metsänkäsittelytavoista ja varmistaa, että alueen metsiä hoidetaan ja käytetään ympäristötietoisesti ja vastuullisesti. Samalla parannetaan metsien hiilensidontaa, riistanhoitoa, maisemanhoitoa sekä alueen työllisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Hanketiedot; 

                                                                                                  

        

Hankkeen yhteystiedot:

projektipäällikkö     Leena Sikkilä Mhy Pyhä-Kala
puhelin                    050 4642 900
sähköposti              leena.sikkila@mhy.fi

Huomisen metsänomistaja- hanke esite

Voit seurata hankkeen uutisointia www.facebook.com/huomisenmetsanomistaja

TAPAHTUMAT

Koulutuspäivä vaihtoehtoisista korjuumenetelmistä urakoitsijoille ja metsäammattilaisille Ylivieskassa keskiviikkona 27.11. Kouluttajana toimii tutkija Pentti Niemistö Luonnonvarakeskuksesta. Aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä menemme bussilla maastokohteille. Koulutus on maksuton ja sisältää aamukahvin ja lounaan. Osallistujamäärä on rajattu 50 henkilöä. Ilmoittautuminen viimeistään 22.11. mennessä leena.sikkila@mhy.fi tai 050 4642 900.

Koulutuspäivän ohjelma 

Kuvia vaihtoehtoiset korjuumenetelmät koulutuksesta;