Myrskytuhot ja metsä

MIKÄLI  MYRSKYTUHOJA TULEE :

Metsänomistajien tulisi heti myrskyn jälkeen kartoittaa oman metsänsä tilanne. Mikäli vahingoittuneita puita on kymmenittäin tai enemmän, tulisi vahingosta tehdä heti vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön. Metsän täysarvovakuutus kattaa puustolle aiheutuneet myrskyvahingot. Vakuutusyhtiö pyytää vahinkoarvioinnin metsänhoitoyhdistykseltä tai muilta metsäalan toimijoilta.

Tuhopuiden korjuun suunnittelu kannattaa aloittaa heti yhdessä oman metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdistys aloittaa vahinkojen korjaamiseen siirtämällä henkilöstöä ja kalustoa vahinkoalueille. Myös puutavarayhtiöiden kalustoa pyritään saamaan alueelle ja normaalia puunkorjuuta siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan.

Pahiten jatkotuhojen vaarassa ovat katkeilleet rungot, jotka sinistyvät herkästi lämpimässä ja kosteassa säässä. Maassa kiinni olevat juurakot ja kokonaisina kaatuneet rungot kestävät sinistymättä huomattavasti pitempään.

Myrskytuhojen jäljiltä joudutaan avohakkaamaan pahiten tuhoutuneita metsiä. Näiden metsien uudistamiseen on metsänomistajien mahdollista saada valtion varoista ns kemera-tukea, joka kattaa merkittävän osan uudistamisen kustannuksista. Tuki kattaa esimerkiksi uudistamisessa tarvittavat taimet kokonaan.

Lisätietoa ja ammattiapua asian tiimoilta saa metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiltä.

Alla olevasta liitteestä aukeaa ohjekirja, joka kertoo työturvalliset ohjeet myrskypuiden hakkuuseen.