Metsätuhot

Erilaiset metsätuhot vaivaata metsätalouden harjoittamista aina silloin tällöin. Ylisuuri hirvikanta verottaa taimikoita ja mm myrskyt kaatavat tukkimetsiä. Välillä riehuvat mäntypistiäiset tai erilaiset sienitaudit. Metsänhoitoyhdistys auttaa ja neuvoo metsänomistajia näissäkin asioissa.