Metsätilan lahjoittaminen

Lahjoittaisinko metsätilan  lapselleni ?

Metsätilan lahjoittaminen on yleinen tapa toteuttaa metsätilan sukupolvenvaihdos. Erityisesti pienemmillä metsätiloilla lahjoitus on usein nopea ja helppo ratkaisu. Uuden omistajan ei tarvitse hankkia rahoitusta kauppahinnalle ja pienillä tiloilla lahjaverosummat jäävät melko pieniksi.

Metsätilan lahjoittaminen johtaa lahjaveron laskentaan. Lahjavero määrätään metsätilan käyvästä arvosta. Metsätilan käypä arvo määritetään metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella tai verottajan ohjeen ”omaisuuden arvostaminen lahja- ja perintöverotuksessa” perusteella. Jos lahjoitettavasta kiinteistöstä on tehty kauppa vapailla markkinoilla muutaman vuoden sisällä, voidaan käypänä arvona käyttää toteutunutta kauppahintaa.

Lahjavero keveni hieman vuoden 2017 alussa. Lahjavero määräytyy lahjoitetun omaisuuden arvon perusteella seuraavan asteikon mukaisesti:

Omaisuuden arvo                      Vero vakioerä                                        Vero-% yli-

       euroa                            osuuden alarajalla, euroa                            menevästä

 

  5 000- 25 000                                 100                                                          8

25 000- 55 000                              1 700                                                         10

55 000-200 000                             4 700                                                         12

200 000 – 1000 000                     22 100                                                        15

1 000 000 -                                142 100                                                         17

 

Lahjavero määrätään edellä olevan taulukon perusteella, kun lahja saaja on aviopuoliso, lapsi, aviopuolison lapsi, ottolapsi, isä, äiti, ottovanhemmat ja lapsen tai ottolapsen rintaperillinen, avopuoliso (tvl 7§ 3 mom.). Jos lahja annetaan henkilölle, joka ei ole em. listassa oleva lähiomainen, on lahjavero huomattavasti korkeampi.

Lahjoituksella tehtävässä luovutuksessa ei synny metsävähennysoikeutta.  Jos lahjan antajalla on käyttämätöntä metsävähennystä, metsävähennyksen käyttämätön osa siirtyy kuitenkin lahjan saajan käytettäväksi.  Samoin tie- ja ojitusmenojen poistamaton osa (menojäännös) siirtyy lahjan saajan käytettäväksi. Lahjan arvosta ei makseta varainsiirtoveroa.

Verottajalta voi hakea kirjallisen ennakkoratkaisun veroseuraamuksista ennen luovutusta. Ennakkoratkaisu on tarpeen, jos käyvän arvon määrittämiseen liittyy tulkinnanvaraisuutta. Ennakkopäätös on maksullinen. Hakijan on toimitettava verottajalle verottajan pyytämät tiedot ja asiakirjat. Muutoin verottaja voi kieltäytyä antamasta ennakkoratkaisua.  Metsätilan lahjoittaminen on tehtävä maakaaren säätämässä määrämuodossa. Lahjan saajan on haettava lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lisätietoja ja ammattiapua saa omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

 

Arto Taskinen