Liito-orava ja metsätalous

Metsänkäyttäjän liito-oravasimulaattori on verkkokurssi, jolla pääset harjoittelemaan liito-oravan huomioon ottamista metsänkäytön yhteydessä. Harjoittelu on tärkeää, koska liito-oravan asuttamien pesäpaikkojen eli lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla. Varaa koko ohjelman läpikäyntiin aikaasi noin 45 minuuttia. 

Simulaattorin avulla opit tuntemaan, mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa liito-oravan asuttamien metsien käsittelyyn. Samalla tutustut tarkemmin, mitä metsänhoidon suositusten keinoja voidaan näissä metsissä soveltaa.

http://www.tapio.fi/liito-orava/