Kantojen nosto energiaksi hiipuu

Metsäenergian saralla tehtiin uusi avaus vuonna 2008 Kalajokilaaksossa, kun metsänhoitoyhdistys aloitti kantojen noston ja siihen liittyvän maanmuokkaustoiminnan. Urakoitsijana toimii Antti Mäkikauppila Sievistä. Kalustona on kaksi raskasta tela-alustaista kaivuria, joihin on liitetty pilkkova kantohara. Ajokoneena on metsätraktori, johon on rakennettu laajennettu kuormatila.
Kannot nostetaan, pilkotaan ja varastoidaan muutamaksi viikoksi palstalle kuivumaan korkeisiin kasoihin. Sen jälkeen ne ajetaan suuriin varastokasoihin jatkokuivatukseen. Kuivumisaikaa kannoilla tarvitaan 1-2 vuotta, jonka jälkeen ne ajetaan energialaitokselle murskattavaksi ja poltettavaksi.
Kantojen noston ja logistiikan kalleus vaikuttaa sen, että kannoista ei voida varsinaisesti maksaa rahaa, mutta kannonnoston yhteydessä tehdään maanmuokkaus, jonka metsänomistaja saa tässä yhteydesä kokonaan maksutta. Tämän edun arvo on noin 250-300 euroa hehtaarilta, joten kantojen nosto kannattaa toteuttaa siellä missä se on mahdollista. Mikäli muokkauksen yhteydessä tarvitaan ojitusta tai muuta lisätyötä, siitä joudutaan aina laskuttamaan todellinen hinta. Hakkuutähteiden keruu olisi suositeltavaa tehdä ennen kantojen nostoa.
Tuoretta kantoa ei kannata nostaa, vaan hakkuualueen tulisi "oleentua" vähintään vuosi, jolloin merkittävä osa juuristosta pehmenee ja nosto helpottuu ja nopeutuu. Ainoastaan kuusen kantoja nostetaan, joten kannonnostoon soveltuvat vain kuusivaltaiset päätehakkuualat.

Toistaiseksi kantojen nosto putoaa minimiin, eikä ole näköpiirissä että nopealla aikataululla nosto viriäisi uudestaan. Tämä johtuu puuenergian menekin vähenemisestä ja mm kilpailevien energiamuotojen hintojen laskusta.

Lisätietoa asiasta saa Timo Tuomiselta puh. 050-5661 779, Jaakko Isomaalta puh. 044-342 0047 tai Petri Kauraselta puh. 044-2110170 ja myös kaikilta muilta metsätoimihenkilöiltämme.