Hirvet ja metsätalous

Metsänomistajien, joilla on metsissään 5-15 vuotiaita mänty- tai koivutaimikoita, kannattaa käydä keväällä lumien lähdettyä tarkastamassa taimikkonsa ja tehdä ilmenevistä vahingoista vahinkoilmoitus metsäkeskukselle. Valtio korvaa hirvien taimikoihin tekemät tuhot. Ilmoituksen voi tehdä myös kaikissa metsänhoitoyhdistyksen toimipaikoissa. Sieltä löytyy vahinkoilmoituslomakkeita.

Vahinkoilmoitus löytyy maaseutuviraston sivuilta alla olevasta linkistä.

https://lomake.fi/a/ec/index.cgi/download?s=cbhlYa0iqaYySpm&id=6058%2F7C688A9D711C9036018A9742B1D95892&type=statics

Uudesta hirvikarkotteesta hyviä kokemuksia

Talvella 2009-2010 testattu Trico-hirvikarkote sai karkotetta
kokeilleilta metsänomistajilta hyvää palautetta. Taimikohtaiseen
suojauskäsittelyyn tarkoitettua karkotetta oli helppo käyttää, se
pysyi taimissa hyvin ja mikä tärkeintä: se ehkäisi hirvivahinkoja
selvästi. 80 prosenttia karkotetta testanneista metsänomistajista
haluaisi käyttää sitä myös jatkossa.

Koko tiedote ja tutkijoiden yhteystiedot Internetissä:
http://www.metla.fi/tiedotteet/2010/2010-09-09-hirvikarkote.htm