Pohjois-KarjalaTaimikonhoito

Taimikonhoitopalvelu

Taimikonhoitopalvelumme on täyden palvelun paketti taimikonhoitoon. Suunnittelemme ja toteutamme käytännön työt alusta loppuun asti sekä haemme puolestasi mahdollisesti tarjolla olevat valtion tuet taimikonhoitoon. 

 

Lue lisää

Taimikonhoitopalvelu -paketti sisältää seuraavat palvelut

 • Tilannekartoitus ja taimikonhoitosuunnitelman laatiminen
 • Kustannusarvion laatiminen
 • Mahdollinen valtion rahallisen tuen hakeminen
 • Taimikonhoitotyö metsurityönä, sekä nuoren metsän harvennus metsurityönä tai koneellisesti
 • Tiedottaminen töiden edistymisestä tekstiviestillä tai puhelimitse
 • Yhteenveto ja raportointi
 • Maastossa suoritettava tarkastus
   

Hinnat määräytyvät työlajin ja työvaikeusluokan mukaan:

Hoidamme taimikkosi kuntoon. Taimikko vaatii hoitoa, jotta se kehittyy taloudellista turvaa tuovaksi nuoreksi kasvatusmetsäksi. Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoisia metsureita, jotka raivaavat ja harventavat taimikkosi kasvukuntoon. 

Miksi taimikkoa pitää hoitaa? 5 syytä tilata taimikonhoito

 1. Taimet tarvitsevat kasvaakseen vettä, ravinteita ja tilaa. Raivaamalla tilaa taimelle, kilpailu elinolosuhteista vähenee. Silloin taimi pysyy parhaassa kasvuvauhdissa.
 2. Taimi kasvaa latvan vuosikasvaimesta. Liian tiheä kasvusto piiskaa toinen toistaan ja samalla vuosikasvain voi vaurioitu. Poikkimennyt vuosikasvain ei kasva. Ja samalla menetetään kymmeniä senttejä kasvussa.
 3. Hyvässä kasvukyvyssä oleva taimi on terve ja elinvoimainen. Kun sen ei tarvitse stressaantua muiden kanssa kilpailusta, se pystyy torjumaan myös ympäristöstä tulevia uhkia, kuten sienitauteja, paremmin. Taimikonhoidolla edistät metsäsi terveyttä ja vastustuskykyä.
 4. Kun kaikki kolme edellä esitettyä asiaa on kunnossa, taimi ottaa kasvupyrähdyksen ja venyy silmissä. Se saavuttaa nuoren kasvatusmetsän koon nopeammin ja ensiharvennus voidaan tehdä ajateltua aiemmin. Samalla metsänomistajan saama ensimmäinen puukauppatili aikaistuu.
 5. Mitä järeämmiksi ja pidemmiksi puut saa kasvamaan, sitä paksummalta näyttää metsänomistajan lompakko. Kun taimikonhoidossa pystyyn jätetty taimi saa suuremman määrän valoa, ravinteita, vettä ja tilaa, se järeytyy nopeammin. Tulos näkyy jo harvennuksia tehtäessä.

Taimikonhoito on osa kannattavaa metsänkasvatusta

Alla olevalla videolla Suomen Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes havainnollistaa, miten taimikon hoitamattomuus vaikuttaa metsän kasvuun. Hän myös kertoo, mistä metsänomistaja huomaa, että on aika soittaa metsuri paikalle.

Metsänhoitoyhdistyksen taimikonhoitopalveluun kuuluu:

 • Hoitotyön suunnittelu ja kustannusarvio
 • Tukien hakeminen
 • Neuvonta ja työnopastus, kun teet taimikonhoidon itse
 • Taimikonhoito metsurityönä
 • Nuoren metsän harvennus metsurityönä tai koneellisesti

Taimikon varhaishoito

Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat. Hirvieläimet, myyrät ja sienitauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Tarkasta alle metrinen taimikko vuosittain. Luontaisesti uudistettava alue kannattaa tarkistaa viimeistään kolmantena vuonna maanmuokkauksen jälkeen. 

Varsinkin rehevillä mailla taimikossa voidaan tarvita mekaanista tai kemiallista heinäntorjuntaa. Kilpailevaa kasvillisuutta voidaan kaataa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti. Vaikeimmissa paikoissa kuten entisillä peltomailla voidaan tarvita kemiallista heinäntorjuntaa. Heinäntorjuntaan ei ole saatavilla valtion tukea.

Taimikon perkauksessa havupuuntaimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaavaa, luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa. Perkaus on ajankohtaista, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoista. Tyypillisesti taimikko on silloin noin metrin mittaista. Uudessa Kemera-tukijärjestelmässä on mahdollista saada tukea myös taimikon varhaishoitoon. Varhaishoidon tukea voi saada, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista. Varhaishoidon tuen saa riippumatta siitä, tekeekö sen metsänomistaja itse tai ostaako palvelun. Työn voi tehdä mekaanisesti esim. raivaussahalla mutta myöskin koneellisesti kitkemällä.

Taimikon harvennus

Varsinaisessa taimikonhoidossa harvennetaan liian tiheässä kasvavaa taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut. Harvennusta tarvitaan yleensä, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-8 metrin pituisia. Pohjois-Suomessa harvennetaan lyhyempiäkin taimikoita. Oikea aika riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon tiheydestä. Taimikonhoidolla varmistetaan, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat kannattavia.

Taimikko ennen raivausta Taimikko raivauksen jälkeen

Nuoren metsän harvennus

Metsän ensiharvennus tehdään yleensä, kun puut ovat 11­-17 metrin pituisia. Männiköt harvennetaan yleensä lyhyempinä kuin kuusikot tai koivikot. Jos taimikko on aikanaan harvennettu riittävän harvaksi ja oikeaan aikaan, ensimmäisestä harvennuksesta kertyy jo puunmyyntituloja. Hoitamattoman metsän harvennus voi olla kannattamatonta, mutta silloinkin panostus nuoreen metsään on sijoitus tulevaisuuteen. Joissakin tapauksissa ensimmäiseen harvennukseen saa valtion tukea. Nuoren metsän harvennuksessa saadaan jo myytävää puuta. Yleensä ensimmäisen hakkuun puut myydään kuitupuuksi tai energiapuuksi.

Video: Hiihtäjä Perttu Hyvärinen taimikonhoitotöissä

Mikäli et itse ehdi töihin raivaussahan kanssa, tilaa taimikkoosi ammattilainen metsänhoitoyhdistyksestä.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme