Voimajohtohanke kulkee Padasjoen halki

10.2.2022

Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke kulkee Padasjoen halki.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ennakkoneuvottelu on aloitettu syksyllä 2021 ja YVA-ohjelma on nähtävillä alkuvuonna 2022. 

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia voimajohtoreittejä. Voimajohtoalue levenee nykyisestä tyypillisimmin noin 8 metriä. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on noin 62 metriä. 

Voimajohtohanke käsittää kunnat: Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoeki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi.

Metsänhoitoyhdistykseltämme Antti Alhola on mukana hankkeen seurantaryhmätyöskentelyssä.

Fingridin yhteyshenkilöt (etunimi.sukunimi@fingrid.fi):

Satu Vuorikoski
Eeva Paitula