Puustamaksukyky noussut kaikilla puutavaralajeilla

14.6.2021

Puun kysyntä on johdettua kysyntää, jossa lopputuotteiden kysyntä määrittää raakapuun kysyntää. Hinta taas määrittää sitä, miten vahvaa kysyntä on. Tuotteiden kysyntä ja hinnat ovat nousseet alkuvuonna hurjasti. Kysyntä ja tarjonta määrittävät raakapuun hinnan kehitystä ja mikäli vaihdantaa tapahtuu, markkinat toimivat. Hinnanlisäys saa aikaan tarjonnan kasvua, toisaalta hinnan lasku voi hyydyttää puukaupan. 
 

Raakapuun hinta on noussut kevään aikana, mutta jäänyt merkittävästi lopputuotteiden hinnoista jälkeen. Kysyntä on hyvää kaikille puutavaralajeille. Niin kemiallinen metsä-, saha- kuin energiateollisuus tarvitsevat puuta. Toimivilla puumarkkinoilla hinta näyttää ostohaluja. Jatkossa tuotemarkkinoiden kysynnän kehittyminen vaikuttaa myös raakapuun hinnan kehittymiseen.

Hakkuut ja puukauppa kiihtymässä

Hakkuut ovat olleet alkuvuodesta hyvällä tasolla. Huhtikuun loppuun mennessä oli hakattu menneiden vuosien keskimääräisen tason verran. Hakkuut kävivät helmi- ja maaliskuussa jopa ennätyskorkealla hyvien talvikorjuukelien siivittämänä. Puille on löytynyt kuitenkin kohteensa ja kysyntä näyttää jopa kasvaneen. Varastotasot ovat siten pysyneet niukkoina kysyntään nähden.

Puukauppa on kiihtynyt merkittävästi viime viikkoina. Tämä on johtunut kysynnän ja hinnan nousun lisäksi myös esimerkiksi metsäyhtiöiden sopimusteknisistä asioista. Raakapuun hinta on noussut alkuvuoden aikana keskimäärin kymmenen prosenttia. Toisaalta Euroopan sahatavaramarkkinoilla hinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet ja havusellun hintakin on noussut 40 prosenttia alkuvuodesta. Sellun hinnan nousu sinetöi esimerkiksi Veitsiluodon paperitehtaan kohtalon, sillä selluraaka-aineesta ei voitu tuottaa enää kannattavasti paperia. Toivoa sopii, ettei kova sahatavaran hinnan nousu ala vähentää puurakentamisen muuten lupaavia kasvunäkymiä. Sahateollisuuden investointivelka on kasvanut aiempina vuosina, joten sahojen tuotantoinvestointeihin pitäisi panostaa merkittävästi.

Metsänhoitoyhdistyksen kautta metsänhoito- ja puukauppapalvelut

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat laajassa palveluvalikoimassaan metsänomistajille niin metsänhoidon palveluita kuin puukaupallista apua. Metsänhoitoyhdistyksen palveluihin voi tutustua nettisivujen kautta. Lisäksi keväällä lanseerattu OmaMetsä -palvelu on kerännyt jo yli 10 000 käyttäjää. Sinne tulee jatkuvasti uutta sisältöä, jota kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti. Yhteydenpito oman yhdistyksen toimihenkilöön käy näppärästi netinkin välityksellä.

Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista. Otahan yhteyttä omaan toimihenkilöön metsänhoidon tai puukaupan merkeissä.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat