Metsänomistaja - nyt voit vaikuttaa EU:n metsästrategian valmisteluun

01.4.2021

EU:n metsästrategian valmistelussa on käynnistynyt julkinen kuuleminen. On tärkeää, että metsänomistajat osallistuvat kyselyyn ja tuovat esille suomalaisen perhemetsätalouden erikoispiirteitä. Alla MTK:n metsäjohtajan Juha Hakkaraisen viesti metsänomistajille ja linkki kyselyyn. Kysely on avoinna 19.4. saakka.

Hyvä metsänomistaja,

Euroopan komissio valmistelee paraikaa seuraavaa EU:n metsästrategiaa. EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikka ja metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan. Kuitenkin metsiä koskevia linjauksia ja päätöksiä tehdään eri pääosastojen alla osana esim. ympäristö-, ilmasto-, energia-, maaseudunkehittämis- ja teollisuuspolitiikkaa. On olennaista, että metsästrategialla kyetään harmonisoimaan tätä valmistelua ja päätöksentekoa metsätalouden ja koko metsäsektorin näkökulmasta.

Osana metsästrategian valmistelua komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, joka avautuu alla olevasta linkistä. Kuuleminen on käynnissä 19.4.2021 saakka. Avautuvan sivun yläreunasta voit vaihtaa kielen halutessasi suomeksi ja kohdasta "Vastaa kyselyyn" pääset kirjautumisen jälkeen vastauslomakkeelle.

Linkki kyselyyn =>  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation

On erittäin olennaista, että saamme kuulemiseen runsaasti vastauksia, jotka edustavat suomalaista perhemetsätaloutta. Teillä on paras näkemys paikallisiin tarpeisiin ja erityispiirteisiin, joita on tuotava esille EU-tasolle ja toisaalta julkisissa kuulemisissa myös vastausten määrä ratkaisee. Kun komission kysymyspatteri on paikoin varsin vaikeaselkoinen ja sisältää myös paljon muutakin kuin EU:n metsästrategiaan liittyviä asioita, liitteenä on MTK:n vastausluonnos helpottamaan vastaamista. Kysymyksissä on myös avoimia kysymyksiä/kommenttisarakkeita. Niitä kannattaa  ehdottomasti käyttää. Liitteenä myös MTK:n esitys EU:n metsästrategian uudistamisesta.

Aktiivista vastaamista toivoen!

Ystävällisin terveisin,

Juha Hakkarainen

Metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

EU:n Metsästrategia ja sen uusiminen (MTK:n slideshow)»

MTK:n vastausluonnos komission kuulemiseen EU Metsästrategia»