Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen uusi valtuusto vuosille 2021-2024 on valittu

07.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry:lle valittiin uusi valtuusto 25.11. päättyneissä vaaleissa. Vaalit järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa postivaalin ja sähköisen äänestyksen yhdistelmänä. Äänistä 22,4 % annettiin sähköisesti. Vaalitoimikunta vahvisti vaalin tuloksen maanantaina 7.12.2020 kokouksessaan Asikkalassa.

Vaalien äänikuninkaaksi nousi Mika Hämäläinen Hollolasta.
Ääntään käytti mhy Päijät-Hämeessä 38,37% äänioikeutetuista jäsenistä. Valtuustoon valittiin 25 jäsentä ja 7 varajäsentä. Äänestysvilkkaus nousi lähes 1,5%-yksikköä viime vaaleista. Äänestysaktiivisuuden nousu osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat entistä enemmän ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien erittäin vahva luottamus. Metsäasiat ovat entistäkin suuremman kiinnostuksen kohteena ja puhututtavat enemmän kuin aikoihin. Tämä varmasti näkyi kiinnostuksessa vaalejakin kohtaan, mutta erityisesti se korostaa metsänhoitoyhdistyksen työn merkitystä metsänomistajien edunvalvojana. Valitut valtuutetut edustavat laajasti niin työelämää kuin toimialuettamme. Valtuutetut tuovat jälleen monipuolista näkemystä ja tietotaitoa yhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen, toteaa mhy:n johtaja Jari Yli-Talonen.

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan vuoden alusta ja ensimmäinen kokous pidetään jo tammikuussa. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli vuoden 2024 valtuustovaaleihin saakka. Valituista valtuutetuista 32% eli 8 on uusia. Valtuutettujen keski-ikä on 51 vuotta. Nuorin valtuustoon valittu on 33-vuotias ja vanhin 69-vuotias.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 4344. Äänestäminen oli ensimmäistä kertaa mahdollista myös sähköisesti, jota mahdollisuutta käytti 373 jäsentä (22,38 % annetuista äänistä). Vaalissa saman äänimäärän saaneiden järjestys on arvottu.

Järjestysnro Äänestysnro Ehdokkaan etunimi Ehdokkaan sukunimi Sähköiset äänet Postiäänet Hyväksytyt äänet Valittu Arvottu
        373 1291 1664 32  
1 10 Mika Hämäläinen 45 90 135 Valittu  
2 20 Janne Ruoppi 19 110 129 Valittu  
3 30 Vilho Laakso 13 115 128 Valittu  
4 23 Jussi Leppänen 22 67 89 Valittu  
5 18 Jussi Salonen 22 65 87 Valittu  
6 26 Paula Iso-Kuusela 23 60 83 Valittu  
7 27 Maija Sinisalo 19 57 76 Valittu  
8 13 Janne Havumäki 13 60 73 Valittu  
9 12 Henna Kalliokoski 20 49 69 Valittu  
10 17 Juho Lahtinen 12 49 61 Valittu  
11 9 Päivi Hoimela 14 45 59 Valittu Arvottu
12 15 Timo Niemi 9 50 59 Valittu Arvottu
13 31 Tero Mäyrä 16 37 53 Valittu  
14 32 Aapo Ylä-Sulkava 13 37 50 Valittu  
15 19 Ilpo Markkola 9 38 47 Valittu  
16 24 Tuula Mesiä 8 36 44 Valittu  
17 22 Mikko Pekonen 11 31 42 Valittu  
18 25 Tuomo Liukkonen 7 34 41 Valittu  
19 4 Juha Lahtinen 9 30 39 Valittu  
20 33 Jarmo Poutiainen 7 30 37 Valittu Arvottu
21 28 Eero Helminen 10 27 37 Valittu Arvottu
22 3 Jaakko Temmes 17 19 36 Valittu  
23 2 Karoliina Pennanen 2 28 30 Valittu  
24 16 Hannele Saarinen 5 21 26 Valittu  
25 21 Pekka Tornio 5 18 23 Valittu  
26 14 Mikko Pilli-Sihvola 3 19 22 Varalla  
27 11 Lasse Ollila 2 19 21 Varalla  
28 6 Seija Upola 3 15 18 Varalla  
29 8 Vesa Tohkanen 7 10 17 Varalla  
30 29 Katri Karkinen 5 10 15 Varalla  
31 5 Kari Julkunen 2 10 12 Varalla  
32 7 Jouni Lievonen 1 5 6 Varalla