Korjuupalvelu kiinteällä hinnalla, yhdistyksemme lisävaihtoehto metsänomistajille

27.5.2021

Metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttaessa metsänomistajan valtakirjalla puukauppaa, on MHY:n korjuupalvelu yksi mahdollinen ostajataho, mutta sillä ei ole kilpailutuksessa mitään erityisasemaa, vaan on samalla viivalla muiden ostajien kanssa. Korjuupalvelun avulla metsänomistaja voi tehdä hankintakaupan ilman että hänen tarvitsee itse tehdä tai järjestää hakkuuta ja metsäkuljetusta. Korjuupalvelu järjestetään käytännössä siten, että samalla metsänomistaja valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen tekemään myös puukaupan. Tällöin kyse ei ole tavanomaisesta yhdestä puukaupasta yhdelle ostajalle, vaan metsänhoitoyhdistys myy valtakirjalla puut hankintakaupoilla eri puunostajille: tukit useille eri sahoille, kuitupuun kuidunostajille ja energiapuun lämpölaitoksille. Metsänomistajalle ei tule erillisiä puunmyyntitilityksiä ja puunkorjuulaskuja, vaan saadusta toimitushinnasta vähennetään korjuun ja mahdolliset kaukokuljetusten kulut. Metsänomistajalle tilitettävä nettohinta vastaa pystykaupan kantohintaa.  

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme antaa metsänomistajille aina kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan.  

Korjuupalvelu on osa puukaupallista edunvalvontaamme ja yksi lisävaihtoehto puukaupalle. Usein harvennuksissa voi ratkaisevana tekijänä olla myös työn laatu ja tuttu paikallinen motoyrittäjä. Monissa pienissä, haastavissa tai järeydeltään alhaisissa leimikoissa saattaa korjuupalvelu olla ainut vaihtoehto puukaupalle kun leimikko ei jostain syystä kiinnosta ketään muuta ostajaa. Sellaisetkin puunkäyttäjät, jotka eivät osta itse pystyleimikoita, voivat saada korjuupalvelun ja valtakirjakaupan kautta puuta. Edunvalvontaa on siten myös se, että kilpaillessaan leimikoista korjuupalvelu parantaa alueellisten puumarkkinoiden toimintaa ja siten nostaa puun hintatasoa.