Kemera-tukien käyttö on vähentynyt – ympäristötuen käyttö edelleen ennätystahdissa

29.9.2021

Kaikkiaan kemera-tukia oli maksettu elokuun loppuun mennessä metsänomistajille 21,7 miljoonaa euroa, mikä on 12 prosenttia viime vuotta vähemmän. Etenkin nuorten metsien ja suometsien tukien käyttö on vähentynyt, mutta metsätietöiden tukien käyttö on kasvanut edellisvuodesta. Ympäristötukien maksut ovat viime vuoden tasolla.

Valtaosa kemera-tuesta kohdistuu taimikonhoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Hämeessä näiden tukien käyttö on vähentynyt neljänneksen ja Pohjanmaalla kolmanneksen. Uudellamaalla tukea on kuitenkin käytetty yhtä paljon kuin viime vuonna.  

- Metsänhoidon ja metsien tulevan kasvun näkökulmasta taimikonhoitotöihin on perusteltua satsata. Vielä on syksyä jäljellä ja ensi vuoden töistäkin on hyvä tehdä kemera-hakemukset vielä tänä syksynä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Pienpuu korvaa turvetta

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin 3,75 miljoonaa euroa lisävaroja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tukeen. Lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän. Pienpuun tarve energiantuotannossa kasvaa lähivuosina, kun turpeen käyttö vähenee.

- Vähenevä turpeen energiakäyttö tulee lyhyellä aikavälillä korvautumaan valtaosin metsähakkeella. Tähän tarpeeseen raaka-ainetta on saatavilla pienpuun korjuukohteista. Samalla nuorten metsien metsänhoidollinen tilanne kohenee, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksessa on syksyllä 2021 käynnissä Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen.

Ympäristötuen käyttö on edelleen ennätystahdissa

Luonnonhoitovaroja on maksettu metsänomistajille ja luonnonhoitohankkeita toteuttaville toimijoille tänä vuonna lähes samaan tahtiin, kuin viime vuonna. Vuodesta 2019 luonnonhoitovarojen käyttö on lähes tuplaantunut.

Suurin osa luonnonhoitovaroista, noin 90 prosenttia, on maanomistajille maksettavaa ympäristötukea. Ympäristötuella suojellaan luontokohteita määräaikaisesti. Yleisimpiä rahoitettavia luontokohteita ovat pienveden välittömät lähiympäristöt ja monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.

Luonnonhoitovaroista noin 10 prosenttia kohdistuu luonnonhoitohankkeisiin, joissa kunnostetaan tai entisöidään luontokohteita. Luonnonhoitohankkeiden osalta tukivarojen käyttö on jäljessä sekä viime vuoteen että vuoteen 2019 verrattuna.

Kemera-tuki kannattaa hyödyntää

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 50 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 8,4 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 7,5 miljoonaa euroa.

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen, suometsien hoitoon, metsäteiden kunnostukseen ja rakentamiseen ja terveyslannoitukseen. Tukea myönnetään myös luonnonhoitotöihin ja ympäristötukena metsänomistajille.

Sekä taimikon varhaishoitoon että nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kannattaa tukihakemus täyttää Metsään.fi-palvelussa. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Metsänomistaja voi myös itse seurata hakemuksen käsittelyn vaiheita palvelussa.

Metsään.fi-palvelussa voi täyttää myös suojeluselvityksen, jonka avulla metsänomistaja voi helposti selvittää, onko hänen metsässään oleva luontokohde oikeutettu ympäristötukeen.

Lisätietoa alkuvuoden kemera-tukimaksuista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Lisätietoja:

Sari Alden
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
050 460 0005
sari.alden@metsakeskus.fi 

metsänhoito ja kemera-tuet:
Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
p. 0400 653 863
yrjo.niskanen@metsakeskus.fi 

metsätiet:
Mika Nousiainen
metsäteiden johtava asiantuntija
p. 050 372 6641
mika.nousiainen@metsakeskus.fi 

luonnonhoito ja ympäristötuet:
Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
p. 050 336 8860
jarkko.partanen@metsakeskus.fi 

Tule metsään! -kampanja:
Juha Tuononen
metsänhoidon asiantuntija
p. 050 348 5599
juha.tuononen@metsakeskus.fi