Evon tiedekansallispuistohankkeen arviointi jatkuu ympäristöministeriössä

01.7.2021

Alkuvuoden ajan Evon tiedekansallispuistokonseptia selvittänyt Evon alueellinen työryhmä sai työnsä päätökseen ja luovutti raportin ympäristöministeriöön 30.6. Raportissa esitetään useampia eri rajausvaihtoehtoja, mutta käytännössä erot koskevat lähinnä nykyisen retkeilyalueen kaakkoiskulman mukaan ottamista tai jättämistä kansallispuiston ulkopuolelle. Metsästyksen jatkumisen osalta esitetään kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä metsästys loppuisi kokonaan kansallispuiston alueella ja toisessa hirvieläinten ja villisian metsästys olisi mahdollista rajoitettua aikana ja rajoitetulla alueella.

Metsänhoitoyhdistysten, MTK Hämeen sekä metsästäjäliiton ja Lammin riistanhoitoyhdistyksen edustajat irtautuivat alueellisesta työryhmästä 15.6. Näkemyksemme on ollut, että Evoa, ja esimerkiksi tutkimustoimintaa alueella, pystytään kehittämään myös retkeilyalueena. Olemme kokeneet, että hankkeeseen kriittisesti suhtautuvat mielipiteet on pyritty vaientamaan. Työryhmätyötä on kehuttu osallistavaksi, mutta todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat puuttuneet, eikä tilaisuuksiin osallistuminen etänä ole ollut kaikille mahdollista.

Nyt valmistelu Evon tiedekansallispuistohankkeesta siirtyy takaisin ympäristöministeriöön. Hanke ei ole edennyt yksimielisesti eri ministeriöiden eikä paikallisten toimijoiden kesken. Lisäselvityksille ja huolelliselle arvioinnille hankkeen todellisista vaikutuksista on tarve ennen lopullista päätöksentekoa.

Asikkalan ja Padasjoen kuntien lausunnot ovat loppuraportin liitteenä ja heillä kanta kansallispuiston perustamisesta on kielteinen.

Linkki loppuraporttiin: 
https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/evon-tiedekansallispuistohanke/aluetyoryhman-raportti