Metsäalan harjoittelu

Haemme touko-elokuun 2020 ajalle kahta reipasta työharjoittelijaa ns. toimihenkilöharjoitteluun. Ensisijaisesti haemme jo useamman vuoden metsäalaa opiskelleita henkilöitä, jotka tarvitsevat opintoihinsa harjoittelun. Kunkin harjoittelijan jakso on 2 kk:n mittainen.

Lisäksi otamme kesäkaudelle 2020 opiskelijoita suorittavan työn harjoitteluun istutus- ja taimikonhoitotyöhön.

Pyydämme vapaamuotoisia hakemuksia toimihenkilöharjoitteluun ansioluetteloineen 29.2.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jari.yli-talonen@mhy.fi. Lisätietoja samasta osoitteesta.

_____________________________________________
Tarjomme vuosittain harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja metsäalaa opiskeleville nuorille. Harjoittelu koostuu pääosin joko istutus-, raivaus- ja metsuritöistä tai toimihenkilötöistä (AMK-opiskelijat).

Suorittavan työn harjoittelussa (raivausaha- ja istutustyöt) voit olla suoraan yhteydessä sen alueen metsäasiantuntijaan, jossa haluat työskennellä.

Toimihenkilöharjoitteluun valitsemme hakemusten perusteella, jonka voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen jari.yli-talonen@mhy.fi .