Metsäalan harjoittelu

Tarjomme vuosittain harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja metsäalaa opiskeleville nuorille. Harjoittelu koostuu pääosin joko istutus-, raivaus- ja metsuritöistä tai toimihenkilötöistä (AMK-opiskelijat).

Kesän 2018 harjoittelijat on valittu!