Mahlaa metsästä markkinoille

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa maakuntamme maaseutukuntien yritysten elinvoimaisuutta selvittämällä kausiluontoisen tuotteen, mahlan, arvoketjua ja sen toimivuutta. Samalla selvitettiinn, mitä lisäarvoa, mitä lisäarvoa se tuo toimijoille, joilla on mahlan keräykseen tarvittavia koneita ja laitteita vajaakäytöllä. Mahla lisää huonolaatuisen koivun jalostusarvoa, kun mahlan keräyksen jälkeen koivu voidaan edelleen käyttää energian tuotannossa tai arvosienten kasvatuksessa.

Hankkeen tavoitteina olivat:

1. lisätä mahlan jalostusarvoa kehittämällä mahlan valutuksen keräysmallia
2. koivusta saatavaa arvojaetta pilotoidaan elintarviketeollisuudessa
3. lisätä maaseutukuntien yrittäjien elinvoimaisuutta

Hankkeessa toteutettiin mahlan keruun pilotti huhtikuussa. 17 maanomistajaa ympäri Päijät-Hämettä ja pari kauempaakin oli kiinnostunut keräämään mahlaa. Pilottiin osallistui kaksi maanomistajaa, jotka keräsivät 1500 litraa mahlaa Asikkalan Viitailassa, jossa mahla säilöttiin pastöroimalla. Mahla toimitettiin Lahteen jatkojalostukseen tuotekehittelyä varten.  

Hankkeen hallinnoijana oli Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja osatoteuttajana Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

Hanke toteutettiin Päijät-Hämeen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)- määrärahalla. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2021-31.1.2022.

Hankkeen materiaaleja:

Ota koivu tehokäyttöön- tilaisuus:

Mari Sarvaalan esitys

Villipakurin keruusta pakurin metsäkasvatukseen - Maria Suonpää/ KÄÄPÄ Forest

Hankkeen tuloksia:

https://www.ladec.fi/tiedotteet/koivun-mahlasta-olutta-hartwall-kokeilee-miten-perisuomalainen-koivumahla-taipuu-juomateollisuuden-tarpeisiin

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.1449952

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki,
vs. hankepäällikkö
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi