Energiapuun ja tuhkan tilaus-toimitusjärjestelmä

Energiapuun ja tuhkan kiertotalous
Hankkeessa tutkitaan energiapuun ja tuhkan kiertotalouden liiketoimintamallia ja tilaus-toimituspalvelua. Toimitusketju tuottaa puupolttoaineen alueiden lämpö- ja sähkölaitoksiin ja palauttaa tuhkan lannoitteeksi metsiin ja metsäteiden rakentamiseen sekä muuhun hyötykäyttöön ja loppusijoitukseen.

(1) Toimitusketjun sopimus- ja logistiikkamallin suunnitteleminen ja tilaus-toimituspalvelun vaatimusmääreistä sopiminen
Hankkeessa etsitään ratkaisuja puupolttoaineen hankinnan ja tuhkan hyödyntämisen tehostamiseen eurooppalaisista vertaismalleista. Ratkaisuja tuotetaan ja raportoidaan Suomesta, Ruotsista ja Keski-Euroopasta. Hankkeeseen osallistuvat yritykset suunnittelevat puunhankinnan ja tuhkankäsittelyn logistisia ratkaisuja sekä tilaus-toimitusjärjestelmän vaatimusmääreitä. Polttoaineen hankinnan ja tuhkan käsittelyn prosesseja tutkitaan ja kehitetään rinnakkain.

(2) Tuhkan hyödyntämisen palautusketjun luominen
Metsänomistajiin kohdistuva osa hanketta on tuhkan hyödyntämisen palautusketjun luominen. Lähtökohtana on voimalaitoksen lavalle, siiloon tai varastoon tuottama energiapuun tuhka. Kyse on siitä, (a) miten voimalaitos voi alentaa tuhkan käsittelyn ja logistiikan kustannuksia (vrt. vero, varastointi- ja kuljetuskustannukset), (b) miten puhtaan tuhkan terminaalivarastointia voidaan eteläisen Suomen alueilla lisätä (kaavoitus ja läjitysalueet), (c) miten tuhkaa voidaan alueilla jalostaa (rakeistaminen), (d) miten tuhkan hyötyastetta voidaan parantaa (lannoitus, metsätiet, maanrakennus, betonin valmistus, jne.).

(3) Bioenergian ja tuhkan hankinnan digitalisointi tilaus-toimituspalvelulla ja sen ohjelmointi
Pilvipalvelussa tutkitaan ja demonstroidaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia: polttoainetilausten tekeminen (kerta- ja sarjatilaukset, interaktiivinen kalenteri), polttoaine- ja tuhkavarastojen paikantaminen maastossa ja suodattaminen eri kriteereillä, toimitusten kuittaus ja reaaliaikainen tapahtumatietojen dokumentointi ja raportointi.

Hankkeessa selvitetään alueen tuhkamäärät, kysyntä lannoituksessa ja tienrakentamisessa, tuhkan luokittelu (erottelu, käsittely, varastointi), jalostaminen rakeistamossa, sekä tilaus-ja toimituskäytännöt metsänomistajille ja muille asiakkaille (metsä- ja peltolannoitus, maanrakennus, betonilisäaine).

Keskeisenä selvityskohteena on tuhkan kuljettamisen ja rakeistamon liiketoiminnan selvittäminen sekä kustannustehokkuus. Hankkeessa selvitetään kaavoitetut alueet, joissa tuhkan jalostaminen olisi mahdollista maakunnissa. Pyrkimyksenä on parantaa biopolttoaineiden tuhkien hyödyntämistä lannoituksessa, maanrakennuksessa ja betoninvalmistuksessa.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitos (päätoteuttaja), Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Hanke toteutetaan laajalla alueella eteläisessä Suomessa. Siinä on mukana alueen energiapuun tuottamisketjun osapuolia ja voimalaitoksia sekä asiantuntijaorganisaatioita.

Hankeaika on 01.04.2016 – 31.12.2019. Rahoitus on saatu maaseuturahastosta Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan ely-keskusten myöntämänä. Lisäksi rahoittajina on aihepiiristä kiinnostuneita yksityisrahoittajia.

Lisätietoja: Ari Serkkola, dos., johtava tutkija, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, puh. 040 751 4350, ari.serkkola@aalto.fi, www.aalto.fi