Metsäluonnon hoitohankkeet

Metsäluonnon hoitohankkeet ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä, metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamistöitä, metsätalouden vesiensuojelutöitä sekä monimuotoisuutta edistäviä kulotuksia. Näiden luonnonhoitohankkeissa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä voidaan edistää myös muita metsien luonnonhoidon ja monikäytön tavoitteita.

Kuinka luonnonhoitohanke käynnistetään, toteutetaan ja rahoitetaan

Aloitteen hankkeesta voi tehdä maanomistaja tai joku muu taho ottamalla yhteyttä Metsäkeskuksen luonnonhoidon neuvojaan tai asiantuntijaan. Metsäkeskus laatii hankkeiden alueelliset yleissuunnitelmat toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Metsäkeskus sopii toimenpiteistä kirjallisesti maanomistajien kanssa. Hankkeisiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Metsäkeskus tarjoaa hankkeet kemera-lain 23 §:n mukaisella hankehaulla toimijoille toteutettavaksi. Hakusysteemillä valitaan luonnonhoitohankkeelle osaava toteuttaja, joka ottaa kokonaisvastuun luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hyväksytyt luonnonhoitotyöt toteutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) 21 §:n mukaisella tuella. Tuki myönnetään hankehaussa valitulle hankkeen toteuttajalle.