Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahlaa ja pakurikääpää.

Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.

Hankkeen päätavoitteena on koivusta saatavien tuotteiden tuottajien ja hyödyntäjien verkoston luominen, erilaisten toimintamallien ja -ketjujen luominen liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottaminen mahlan ja pakurin hyödyntämiseksi entistä enemmän.

Välillisesti tavoitteena on maaseudun alueellisen elinvoiman kasvattaminen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen, kun saadaan metsänomistajille mahdollisuus tuottaa muutakin kuin puuta, ja luonnontuotealan yrittäjät saavat raaka-ainetta kehittääkseen uusia tuotteita. Näin saadaan maaseudulle lisätuloa kausiluontoisesta työstä, kun luodaan maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, jotka tekevät jo jotakin luonnontuoteyrittämistä, yksi lisäsektori toimintaan koivun tuotteista (mm. mahla ja pakuri; tuotanto, jalostus, valmisteet).

Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen.

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, LADEC ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021-31.7.2022. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

https://blogit.lab.fi/labfocus/koivusta-luonnontuotteita-kiertotalouden-hengessa/

https://blogit.lab.fi/labfocus/koivunmahlan-mahdollisuudet-markkinoilla/

Hankkeen uutiskirjeet:

Mahlahankkeiden kuulumisia ja tietoa mahlasta
Pakurin viljelyllä tuottoa koivikoista

Koivun luonnontuotteiden esitteitä:

Mahla- tuottoa puuvedestä
Pakuri- tuottoa viljelemällä
Lehdet ja silmut- tuottoa hyvinvoinnista
Tryffeli- tuottoa arvosienestä

Koivusta lisäarvoa metsänomistajille- webinaari 15.3.2022, esitykset:

Koivun tuotteet- Mari Sarvaala
Mahlan keruu ja käsittely- Tiina Mansikkamäki
Pakurin viljely, keräys ja markkinat- Hannu Piispanen

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki,
vs. hankepäällikkö
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi