Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahlaa ja pakurikääpää.

Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.

Hankkeen päätavoitteena oli koivusta saatavien tuotteiden tuottajien ja hyödyntäjien verkoston luominen, erilaisten toimintamallien ja -ketjujen luominen liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottaminen mahlan ja pakurin hyödyntämiseksi entistä enemmän.

Välillisesti tavoitteena oli maaseudun alueellisen elinvoiman kasvattaminen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen, kun saadaan metsänomistajille mahdollisuus tuottaa muutakin kuin puuta, ja luonnontuotealan yrittäjät saavat raaka-ainetta kehittääkseen uusia tuotteita. Näin saadaan maaseudulle lisätuloa kausiluontoisesta työstä, kun luodaan maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, jotka tekevät jo jotakin luonnontuoteyrittämistä, yksi lisäsektori toimintaan koivun tuotteista (mm. mahla ja pakuri; tuotanto, jalostus, valmisteet).

Hankkeen tuloksena syntyi koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen.

Hankkeen toteuttajina olivat LAB-ammattikorkeakoulu, LADEC ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2021-31.8.2022. Hanketta toteutettiin Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa. 

Hankkeessa tehty mahlaopas:

Lisätuloa koivun mahlasta - opas keruuseen ja käsittelyyn

Hankkeen loppuraportti:

Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle -hankkeen loppuraportti

Koivun luonnontuotteiden esitteitä:

Mahla- tuottoa puuvedestä
Pakuri- tuottoa viljelemällä
Lehdet ja silmut- tuottoa hyvinvoinnista
Tryffeli- tuottoa arvosienestä

Hankkeen uutiskirjeet:

Mahlahankkeiden kuulumisia ja tietoa mahlasta
Pakurin viljelyllä tuottoa koivikoista
Hyödynnä koivun lehtiä

Hankkeen päätöstilaisuus "Puuta ja muuta" 18.8.2022, esitykset:

Hankefaktat
Koivun kaskadikäyttö
Mahlan säilyvyys
Saimaan keruutuote
Mahlan vientitarkastelut
Natural Nordic - yritysesittely
Jatkotoimenpiteet

Koivusta lisäarvoa metsänomistajille- webinaari 15.3.2022, esitykset:

Koivun tuotteet- Mari Sarvaala
Mahlan keruu ja käsittely- Tiina Mansikkamäki
Pakurin viljely, keräys ja markkinat- Hannu Piispanen

Lisätietoja:
Tiina Mansikkamäki,
vs. hankepäällikkö
puh. 044 209 7544
tiina.mansikkamaki@mhy.fi