Tuulivoima

Maahamme rakennetaan satoja uusia tuulivoimaloita seuraavien vuosien aikana. Ympäristöystävällistä energiaa tuottavia tuulivoimapuistoja suunnitellaan erityisesti rannikolle ja avomerelle, mutta myös sisämaahan ympäristöään korkeammille alueille. Maanomistaja voi hyötyä tuulivoimasta vuokraamalla maata tuulivoimaloiden rakentamiseen. Tarkkaavaisuus sopimuksia tehdessä on tarpeen.

Miksi tuulivoimaa?
Tuulesta saa kotimaista ja päästötöntä energiaa. Monet EU:n maat ovat panostaneet tuulivoiman tuottamiseen jo vuosia, mutta Suomessa asiaan on herätty toden teolla vasta nyt. Suomen tavoitteena on lisätä tuulivoiman tuotantoa nykyisestä 0,2 TWh:sta 6 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa vähintään 500 uuden voimalan perustamista nykyisten 125 rinnalle.

Tuulivoimapuiston tontille monia vaatimuksia
Tuulivoimalat rakennetaan yleensä usean voimalan puistoina mahdollisimman tuulisille alueille. Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuiston on myös oltava mahdollisimman lähellä vähintään 110 kV:n voimajohtoa. Lisäksi jokaiselle voimalalle rakennetaan huoltotiet.

Tuulivoiman tuotantoon teknisesti ja taloudellisesti parhaiten soveltuvat alueet löytyvät usein metsätalousalueilta. Metsissä ei ole rakentamista rajoittavia tekijöitä kuten muita rakennuksia eikä tuulivoimala toisaalta estä metsätalouden harjoittamista kokonaan. Suojelualueille tuulivoimaloita ei pääsääntöisesti voi rakentaa. Suomen tuuliolosuhteet on koottu nettiin (https://www.tuuliatlas.fi/). Palvelusta voi tarkastella, olisiko omalla maalla potentiaalia tuulivoiman tuotantoon.

Kaavoituksella selkeyttä tuulivoimapuistojen rakentamiseen
Kaavoitusta ohjaavaan maankäyttö- ja rakennuslakiin on vireillä muutos, jossa kunta voisi myöntää tuulivoimalan rakennusluvan suoraan yleiskaavalla. Tämä nopeuttaisi usein vuosia kestävää suunnittelu- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessia olennaisesti. Lähes kaikissa maakunnissa valmistellaan nyt myös tuulivoimaa koskevaa maakuntakaavoitusta.

Korvaus maanvuokrasta ja tuulivoiman tuotannosta
Tuulivoimapuistoja suunnittelevat ja toteuttavat pääasiassa energiayhtiöt. Muutamia yksityisten maanomistajien omia puistoja on myös suunnitteilla. Nyt rakennettavien uusien tuulivoimaloiden tuottama energia on takuuhintajärjestelmän, syöttötariffin piirissä. Takuuhinta on tarpeen kalliita investointeja vaativalle tuulivoimalle.

Energiayhtiöt vuokraavat maata tuulivoiman tuotantoon. Suomessa kokonaiskorvaus on nyt noin 10 000 euroa vuodessa per voimala eikä sen päälle tule enää tuotantoperusteista korvausta. Metsään ja puustoon liittyen toki korvataan menetykset.

Yleisesti voi todeta, että maanomistajien tulisi kiinnittää huomiota nykyistä selvästi enemmän sopimusten sisältöön ja sopimusehtoihin kuin vuokratasoon.

MTK:n sopimuspohjat maanomistajan eduksi
Maanomistajan kannattaa käyttää vuokrasopimuksia tehdessään MTK:n sopimuspohjia. Tuulivoimalan suunnitteluprosessi voi kestää vuosia. MTK:n sopimusmallilla korvausta saa jo tutkimusajalta eikä vasta tuulivoimalan kytkemisestä sähköverkkoon. Sopimus kannattaa tehdä 20-25 vuoden ajaksi ja sitoa korvaus indeksikorotuksiin ja voimalan tuottoon. MTK:n sopimusmalleilla sopimusten piiriin saadaan myös ne tuulivoimapuiston läheiset maanomistajat, joiden maille itse voimalaa ei voi turvaetäisyyksien takia rakentaa.

Vuokrasopimuspohjia ja lisätietoa tuulivoimasta saa MTK:sta, metsänhoitoyhdistyksistä ja mm. Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta (https://www.tuulivoimayhdistys.fi/).

MTK:n vuokrasopimukset tuulivoimatontteihin
Vuokrasopimusmallit ovat MTK:n jäsenten käytössä jäsenverkossa.