Metsäsertifiointi

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Se tuo hyvinvointia sekä metsille että metsästä toimeentuloa ja virkistystä saaville ihmisille.

Kaikki puunostajat hankkivat tänä päivänä käytännössä sertifioitua puuta. Mhy Päijät-Häme huolehtii jäsenenä olevien metsänomistajiensa metsien sertifioinnista kustannuksineen.

Mitä metsien sertifiointi (PEFC) on?
- Metsien hoidon ja käytön arviointia taloudellisin, sosiaalisin ja ekologisesti kestävin perustein.

Miksi metsiä sertifioidaan?
- Esimerkiksi sademetsiä on tuhottu eikä uuden metsän kasvattamisesta ole huolehdittu. Jossain maissa lainsäädännön noudattaminen tai työntekijöiden työolot ovat heikkoja. Sertifikaatilla osoitetaan, että metsät hoidetaan kestävästi.

Miten saan metsälleni sertifikaatin?
- Olemalla Mhy Päijät-Hämeen jäsen. Mhy huolehtii jäsentensä metsien sertifioinnista ja sen kustannuksista. Jos et ole jäsen, voit liittyä erikseen metsäsertifiointiin. Se on maksullinen.

Hyödynkö minä, jos metsälläni on sertifikaatti?
- Sertifikaatti ei tuo puulle tällä hetkellä suoraan korkeampaa kantohintaa, mutta sen avulla myytävälle puulle ja siitä jalostettaville tuotteille löytyy markkinat. On paljon ostajia, jotka ostavat vain sertifioiduista metsistä tuotettua puuta. Ilman sertifikaattia metsänomistajan myyntikanavat ovat rajalliset.

Mitä eroa on metsälailla ja sertifioinnilla?
- Metsälaki antaa minimirajat metsänhoitoon, sertifikaatin saaneita metsiä hoidetaan lain vaatimuksia kestävämmin.

PEFC-metsäsertifiointi on ollut käytössä Suomessa jo reilut kymmenen vuotta. Yli 95 prosenttia Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. Sertifioinnin vaatimuksia täsmennetään viiden vuoden välein.

PEFC soveltuu metsäsertifiointijärjestelmistä parhaiten suomalaiseen metsätalouteen, sillä sen lähtökohtana ovat aina kunkin maan metsätalouden erityispiirteet – meillä tämä erityispiirre on perhemetsätalous, jossakin muualla maailmassa esimerkiksi kyläyhteisöjen metsät.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Vaatimusten toteutumista valvovat puolueettomat ja ammattitaitoiset tarkastajat sertifiointiyrityksistä.

Ryhmäsertifiointi on toimiva ja tehokas ratkaisu
Metsäsertifiointiin osallistuminen on vapaaehtoista. Sertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisesti tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä automaattisesti mukana alueellisessa metsäsertifioinnissa. Jäseniltä ei peritä erillistä osallistumismaksua.

Aiemmin metsänomistajien liitot olivat alueellisten sertifikaattien haltijoita, mutta liittojen lakkauduttua perustettiin Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (www.kestavametsa.fi), joka toimii jatkossa PEFC-ryhmäsertifikaatin haltijana. 

Alueellinen ryhmäsertifiointi säästää kustannuksissa ja parantaa luonnon monimuotoisuuden turvaa, koska vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC –sertifioinnin tunnettuutta Suomessa.

Metsänomistaja, joka ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, voi liittyä metsäsertifiointiin erillisellä hakemuksella.

Maailman suurin ympäristöliike
PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satoja tuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. Yhdessä PEFC-merkittyjä tuotteita ostavien ihmisten kanssa metsänomistajat ja yritykset muodostavat maailman suurimman ympäristöliikkeen.

Osallistumalla PEFC-metsäsertifiointiin metsänomistaja voi kestävän metsätalouden harjoittamisen ja oman puunsa menekin varmistamisen lisäksi tarjota kuluttajille niin koti- kuin vientimarkkinoilla mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja. Sertifioidulla puulla saattaa olla tulevaisuudessa parempi hinta kuin sertifioimattomalla, jolloin metsänomistajan tili karttuu puukaupassa.

PEFC- Suomi  kertoo lisää metsien sertifioinnista.