Maankäyttö ja kaavoitus

Viisas maankäyttö hyödyttää koko kunnan elinvoimaa

Kunnalla on päätösvalta kaavoituksesta, jolla säädellään rakentamista ja elinkeinotoimintaa, kuten maa- ja metsätaloutta. Kaavaan sisältyvä rasite, esimerkiksi maisematyölupa tai ekologinen vyöhyke, saattaa nostaa maanomistajan taloudelliset menetykset hyvinkin suuriksi.

Kuntavaikuttaminen on tärkeä osa metsänomistajien edunvalvontaa. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK auttavat jäseniään ja kuntapäättäjiä näissä kysymyksissä. Asioiden esille ottaminen kuuluu meille kaikille: luottamushenkilöille, maanomistajille ja aktiivisille kansalaisille.

Mitä valmisteilla oleville kaavoille tapahtuu? Maankäytön suunnittelun seuranta on osa metsänomistajan edunvalvontaa. Siitä huolehtii keskitetysti koko Mhy Päijät-Hämeen alueella MTK:n alueellinen metsäasiantuntija Asta Sarkki (asta.sarkki@mtk.fi), puh. 040 148 9933.

Metsänhoitoyhdistys seuraa kuntakenttää maankäytön ja kaavoituksen osalta ja pyrkii vaikuttamaan päätöksiin mahdollisuuksien mukaan. Kaikki metsänomistajien oma havainnointi ja info kuntakentän asioista on tervetullutta metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänomistaja: ole aktiivinen ja seuraa kuntien päätöksentekoa! Epäkohtia kannattaa ottaa esille jo asioiden valmisteluvaiheessa.