Edunvalvonta Mhy Päijät-Hämeessä

Metsätalouden edellytykset pidettävä kunnossa

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat pääsääntöisesti yksityisiä metsänomistajia. Siksi heidän etujensa valvonta on tärkeä osa mhy:n tehtäviä.

Metsänomistajan edut ovat kyseessä esimerkiksi monia kaavoja ja lakeja valmisteltaessa sekä esimerkiksi suunnitellessa erilaisia maankäyttöön vaikuttavia asioita, kuten sähkölinjoja, tuulivoimaloita ja moottorikelkkareittejä. Myös riistanhoitoon ja kuntavaikuttamiseen liittyy monia asioita, jotka koskettavat myös metsänomistajaa.

Sinä et ole yksin

Kentällä lähimpänä metsänomistajaa toimivat metsänhoitoyhdistykset.

Metsänomistajat-ketjussa metsänomistajien etuja ajavat lisäksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ja sen alueelliset metsä- ja ympäristöasiantuntijat sekä valtakunnalliset erityisasiantuntijat. Aiemmin edunvalvonketjussa mukana olleet alueelliset metsänomistajien liitot lakkautettiin vuoden vaihteessa 2015.

Hämeen ja Uudenmaan alueen kenttäpäällikkönä MTK:n alaisuudessa toimii Asta Sarkki, puh. 040 148 9933, asta.sarkki@mtk.fi. Hänen toimistonsa on Hämeenlinnassa (Vanajantie 10 B, 4. krs.).

Valtakunnallisesti toimiva organisaatio on MTK, joka vaikuttaa mm. Suomen lainsäädäntöön sekä myös kansainvälisesti mm. EU-poliitiikassa.
MTK:n puumarkkinasivut
Maankäytön sopimusmallit (vain MTK:n tai mhy:n jäsenille)

Metsänomistajan etu monessa mukana:

* kuntavaikuttaminen
* lainsäädäntö
* haja-asutusalueiden ja ranta-asutuksen kysymykset
* kaavoitus ja muu maankäyttö: sähkölinjat, tuulivoima, turvesuot, yksityistiet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit
* hirvi- ja riista-asiat
* ympäristöön ja luontoon liittyvät kysymykset
* metsäpolitiikkaa Suomessa ja ulkomailla
* kotimainen ja kansainvälinen puuperäisten tuotteiden kysyntä
* puun käyttö ja uusien tuotteiden kehittäminen