Pohjavesialueiden tarkistuksia Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen kunnissa

26.3.2021

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi.

 

Kuulutus kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 6.4.2021 saakka osoitteessa

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=KaakkoisSuomen_ELYkeskus#Kuuleminen%2025.2.%20%E2%80%93%206.4.2021

 

Sen lisäksi kuulutus on nähtävillä sähköisesti saman ajan kunnan verkkosivuilla. Mahdolliset mielipiteet pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola tai sähköpostilla kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 6.4.2021 klo 16 mennessä. Mielipiteen lähettämiselle pyydetään lisäämään diaarinumero, joka on jokaiselle kunnalle omansa ja se löytyy kuulutuksesta.