Joutoalueiden metsitysten aloitus siirtyy pääosin ensi vuoteen

17.5.2021

Maanomistajat ovat hakeneet uutta joutoalueiden metsitystukea erittäin vilkkaasti kuluvan kevään aikana. Suomen metsäkeskukseen saapuneista metsitystukihakemuksista voidaan tehdä tänä keväänä päätös vain pienelle osalle tuen hakijoista. Töitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Metsitystuen haku avautui maaliskuun alussa. Tähän mennessä Metsäkeskukseen on saapunut yli tuhat tukihakemusta, joista Metsäkeskus on hallinnollisesti tarkastanut noin 700 ja lähettänyt ely-keskukseen lausunnolle. 

Metsäkeskukseen on alkanut saapua ely-keskuksen lausuntoja huhtikuun lopusta alkaen. Ely-keskuksen lausunto metsitystuen edellytyksistä on sitova. Lausuntojen valmistelu vie aikaa, sillä ely-keskuksen kuuluu tarkastaa muun muassa, että metsitys ei heikennä luonnon monimuotoisuutta eikä vaikeuta avoimen maaseutumaiseman säilyttämistä. Ely-keskus tarkastaa myös, että metsitettävä alue ei ole viljelykäytössä ja on poistettu myös viljelyrekisteristä, ja että alueen vesitalousasiat ovat kunnossa.  

Ely-keskus purkaa lausuntoruuhkaa 

Lausuntoja koordinoivasta Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta arvioidaan, että lausuntoruuhka saadaan purettua vuoden loppuun mennessä. Ely-keskukset ovat pyytäneet lisäresursseja lausuntojen käsittelyn nopeuttamiseksi.  

Metsitystukihakemusta ei voida hyväksyä, jos työt on aloitettu ennen tukipäätöstä.  

– Nyt on tärkeää säilyttää maltti ja odottaa rauhassa tukipäätöstä. Etukäteen tehdyt pienetkin ojanpientareiden raivaukset saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.  

Lisätietoja metsitystuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.