Onko metsässä tehty niin kuin on sovittu?

kymenlaakso

Korjuunvalvonta on tärkeä osio onnistuneen puukaupan teossa. Hakkuusopimuksessa asioista sovitaan, mutta sen jälkeen on vielä varmistuttava, että sopimusta on noudatettu ja metsässä on tehty niin kuin on sovittu.

Puukauppa on puhtaasti sopimustekninen asia. Meillä on metsälain antamat rajat, mutta ne ovat kaukana olevia rajoja - ei hyvän metsänhoidon suosituksen mukaisia rajoja,” kertoo Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäasiantuntija Joni Hinkkuri

Korjuunvalvontaa tehdään sekä maastossa että toimistolla. Maastossa tehtävä korjuunvalvonta varmistaa, että siellä tehtävät toimet eivät aiheuta vaurioita ja tätä kautta aiheuta metsänomistajalle tappioita tulevaisuudessa. Asiakirjoista tehtävä valvonta varmistaa, että metsänomistajan hakkuutulo ovat linjassa hakkuusopimuksen kanssa. 

Havutus

”Maastossa kiinnitän ensimmäiseksi huomiota ajourien havutukseen. Tämä on tärkeää jäljelle jäävän puuston kannalta, sillä puiden juuret yltävät metrien päähän ja rikkoutuneet juuret heikentävät puun kasvua ja altistavat juurikäävälle. Kesällä kunnollisen havutuksen merkitys on suuri.”

Havutuksella suojataan hakkuussa jäljelle jäävien puiden juuristoa. Tämä ennaltaehkäisee mm. tuulituhojen syntymistä.

Kolhut

”Havutuksen lisäksi kiinnitän huomiota korjuuvaurioihin, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi koneen puomin tai pankon kolhaistessa puusta kuoren irti. Korjuuvaurioiden enimmäismäärä on 4%. Käytännössä korjuunvalvonnassa lasken ajouran varresta tai välittömästä läheisyydestä 100 puuta, joissa neljässä saa olla enintään kolhu.”

Kolhuja saa olla 4%. Tämä tarkoittaa, että neljässä puussa sadasta saa olla kolhuja.

Tiestön ja varastopaikan kunto

”Valvonnassa huomioin varaston ja tiestön kunnon. Sateisina keleinä on tärkeää laittaa kaukokuljetus kieltoon, mikäli tie näyttää heikentymisen merkkejä.”

Monimuotoisuuden huomioonottaminen

”Hakkuita ohjaavat monet lait ja sertifikaatit. Hakkuussa valvotaan, että nämä on otettu huomioon esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta. Säästöpuiden määrä, suojavyöhykkeet vesistöjen lähellä tai lain suojaamat kohteet ovat esimerkkejä huomioitavista asioista.”

Säästöpuiksi käyvät hyvin esimerkiksi haavat, lepät ja männyt. Uusi PEFC velvoittaa jättämään säästöpuiksi 10 elävää ja 10 kuollutta puuta hehtaarilla.

Mittojen käyttö korjuussa

”Taloudellisesti merkittävimmät asiat löytyvät mittaustodistuksista. Jos niistä selviää väärinkäytöksiä mittojen käytössä, voi metsänomistaja menettää tuhansia euroja.” Käytännössä menetykset aiheutuvat minimiläpimitan käytön laiminlyönnistä ja tukkiosuuden siirtymisestä kuitukasaan.”

Metsänomistajan tavoitteet

”Metsänomistajalla on usein erilaisia toiveita käsittelyn suhteen. Tiettyjä puita halutaan kaadettavaksi tai tarvitaan omaan käyttöön rankoja polttopuiksi. Valtakirjakaupassa huolehditaan, että metsänomistajan tahto täyttyy.”

Artikkeli on julkaistu Mhy Kymenlaakson jäsenlehdessä syyskuussa 2020.

Ajankohtaista

 1. Kuutio-palvelu käyttöön Mhy Kymenlaaksossa

  Kuutio-palvelu käyttöön Mhy Kymenlaaksossa

  Kymenlaakso

  Mhy Kymenlaakso kilpailuttaa jatkossa kaikki metsänomistajien valtakirjakaupat Kuution kautta.

  Lue lisää
 2. PEFC-kriteerien sisäinen laadunvalvonta kunnossa Mhy Kymenlaaksossa

  PEFC-kriteerien sisäinen laadunvalvonta kunnossa Mhy Kymenlaaksossa

  Kymenlaakso

  Kokonaisuudessaan sisäisen auditoinnin toteuttaminen on tarkastajan mukaan hyvällä mallilla Metsänhoitoyhdistys Kymenlaaksossa.

 3. Metsä on ollut aina läsnä Maiju Moilaselle

  Metsä on ollut aina läsnä Maiju Moilaselle

  Kymenlaakso

  Maiju Moilanen aloitti uutena metsäasiantuntijana Metsänhoitoyhdistyksessä lokakuussa. Metsä on hänelle osa jokapäiväistä elämää.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset