Onko metsässä tehty niin kuin on sovittu?

kymenlaakso

Korjuunvalvonta on tärkeä osio onnistuneen puukaupan teossa. Hakkuusopimuksessa asioista sovitaan, mutta sen jälkeen on vielä varmistuttava, että sopimusta on noudatettu ja metsässä on tehty niin kuin on sovittu.

Puukauppa on puhtaasti sopimustekninen asia. Meillä on metsälain antamat rajat, mutta ne ovat kaukana olevia rajoja - ei hyvän metsänhoidon suosituksen mukaisia rajoja,” kertoo Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäasiantuntija Joni Hinkkuri

Korjuunvalvontaa tehdään sekä maastossa että toimistolla. Maastossa tehtävä korjuunvalvonta varmistaa, että siellä tehtävät toimet eivät aiheuta vaurioita ja tätä kautta aiheuta metsänomistajalle tappioita tulevaisuudessa. Asiakirjoista tehtävä valvonta varmistaa, että metsänomistajan hakkuutulo ovat linjassa hakkuusopimuksen kanssa. 

Havutus

”Maastossa kiinnitän ensimmäiseksi huomiota ajourien havutukseen. Tämä on tärkeää jäljelle jäävän puuston kannalta, sillä puiden juuret yltävät metrien päähän ja rikkoutuneet juuret heikentävät puun kasvua ja altistavat juurikäävälle. Kesällä kunnollisen havutuksen merkitys on suuri.”

Havutuksella suojataan hakkuussa jäljelle jäävien puiden juuristoa. Tämä ennaltaehkäisee mm. tuulituhojen syntymistä.

Kolhut

”Havutuksen lisäksi kiinnitän huomiota korjuuvaurioihin, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi koneen puomin tai pankon kolhaistessa puusta kuoren irti. Korjuuvaurioiden enimmäismäärä on 4%. Käytännössä korjuunvalvonnassa lasken ajouran varresta tai välittömästä läheisyydestä 100 puuta, joissa neljässä saa olla enintään kolhu.”

Kolhuja saa olla 4%. Tämä tarkoittaa, että neljässä puussa sadasta saa olla kolhuja.

Tiestön ja varastopaikan kunto

”Valvonnassa huomioin varaston ja tiestön kunnon. Sateisina keleinä on tärkeää laittaa kaukokuljetus kieltoon, mikäli tie näyttää heikentymisen merkkejä.”

Monimuotoisuuden huomioonottaminen

”Hakkuita ohjaavat monet lait ja sertifikaatit. Hakkuussa valvotaan, että nämä on otettu huomioon esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta. Säästöpuiden määrä, suojavyöhykkeet vesistöjen lähellä tai lain suojaamat kohteet ovat esimerkkejä huomioitavista asioista.”

Säästöpuiksi käyvät hyvin esimerkiksi haavat, lepät ja männyt. Uusi PEFC velvoittaa jättämään säästöpuiksi 10 elävää ja 10 kuollutta puuta hehtaarilla.

Mittojen käyttö korjuussa

”Taloudellisesti merkittävimmät asiat löytyvät mittaustodistuksista. Jos niistä selviää väärinkäytöksiä mittojen käytössä, voi metsänomistaja menettää tuhansia euroja.” Käytännössä menetykset aiheutuvat minimiläpimitan käytön laiminlyönnistä ja tukkiosuuden siirtymisestä kuitukasaan.”

Metsänomistajan tavoitteet

”Metsänomistajalla on usein erilaisia toiveita käsittelyn suhteen. Tiettyjä puita halutaan kaadettavaksi tai tarvitaan omaan käyttöön rankoja polttopuiksi. Valtakirjakaupassa huolehditaan, että metsänomistajan tahto täyttyy.”

Artikkeli on julkaistu Mhy Kymenlaakson jäsenlehdessä syyskuussa 2020.

Ajankohtaista

 1. Tulevat metsäammattilaiset aloittamassa metsäuraa

  Tulevat metsäammattilaiset aloittamassa metsäuraa

  Kymenlaakso

  Kuluvan maastokauden metsäharjoittelijat ovat työskennelleet ahkerasti taimien kanssa jo kuukauden. Keitä he ovat ja millaisia ajatuksia heillä on metsäalasta?

  Lue lisää
 2. Puukauppa: Puun kysyntä on kova ja hinnat rikkovat ennätyksiä – kilpailutus entistä tärkeämpää

  Puukauppa: Puun kysyntä on kova ja hinnat rikkovat ennätyksiä – kilpailutus entistä tärkeämpää

  Kymenlaakso

  Mhy Kymenlaakson johtaja Panu Pettinen vahvistaa: puun kysyntä on ennätysvahvaa tällä hetkellä Kymenlaaksossa - ja se näkyy hinnassa.

 3. taimikonhoito mhy 2023

  Metsänomistajat osoittavat kantavansa vastuuta - metsänhoitoaktiivisuus kasvussa Kymenlaaksossa

  Kymenlaakso

  Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana metsänomistajat ovat tilanneet metsurin metsäänsä töihin useammin kuin aiempina vuosina samaan aikaan.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset