Etelä-Savon puukauppalukuja vuodelta 2023

etela-savo

Ajokone kuorma päällä.

Etelä-Savon aluetalouteen rahavirta puumarkkinoilta kasvoi edellisvuodesta

Etelä-Savon metsistä vuonna 2023 kunta- ja aluetalouteen rahavirta puumarkkinoilta oli lähes 428 miljoonaa euroa. Se on viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Summa sisältää sekä kantorahatulot että korjuun ja kuljetusten kustannukset. Rahavirrasta noin puolet kertyi yksityismetsien puunmyyntituloista. Kaikkiaan maakuntaan tuli 289 miljoonaa euroa puukauppatuloa, kun mukaan huomioidaan myös muut omistajaryhmät.  

Harvennusten osuus puukauppamääristä kasvoi

Ensiharvennus- ja harvennusleimikoiden osuus yksityismetsissä oli aiempia vuosia suurempi. Metsänhoidollisista ensiharvennus- ja energiapuuhakkuista kertyi noin kymmenen prosenttia määristä. Kantorahatuloista niiden osuus oli viisi prosenttia, mutta työlajeina ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä puuston ja metsän jatkokasvun osalta. Hyvällä metsänhoidolla ja kasvavilla metsillä on suuri merkitys myös hiilensidonnassa. Kantorahatuloista noin 70 prosenttia tuli uudistushakkuista.

Etelä-Savossa puukauppamäärä oli kokonaisuudessaan 5,8 miljoonaa kiintokuutiometriä, joka on kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yksityismetsien osuus oli hieman alle 80 prosenttia.   

Kuitu- ja energiapuulla oli kysyntää

Puukauppaa käytiin alkuvuonna hyvin ja kauppa kiihtyi kesää kohden. Odotukset loppuvuodellekin olivat positiiviset. Myyntimäärät hiipuivat loppuvuotta kohden talouden kehityksen ollessa ennakoitua heikompaa. Poikkeuksellista oli se, että talvileimikoita mahtui markkinoille myös loppuvuoden aikana.

Tukki- ja kuitupuun keskihinta oli korkeimmillaan loppukeväällä ja alkukesällä. Loppuvuotta kohden tukkipuun hinta laski alkuvuoden tasolle. Kuitu- ja energiapuun hyvä kysyntä piti kuitupuun hintatasoa vakaampana. Vuoden lopulla kuitupuiden hinnat olivatkin alkuvuotta korkeammat.  

Kilpailutuksella on iso rooli puukaupassa

Kilpailuttamalla puunmyyntinsä metsänomistaja saa parhaiten hintatiedon alueen puukaupoista ja pystyy vertailemaan eri ostajien välisiä eroja omassa puukaupassaan. Vaihtoehtoisesti metsänomistaja voi hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen metsänomistajalähtöisiä puukauppapalveluja. Valtakirjakauppapalvelulla hän varmistaa turvallisen ja helpon tavan puukaupan kilpailutukseen ja kokonaisvaltaiseen puukaupan hoitoon. Metsänhoitoyhdistysten puukauppapalvelujen suosio onkin lisääntynyt viime aikoina.

Lisätiedot        
Kenttäpäällikkö Hannu Ripatti, MTK Metsänomistajat 
puh. 0400 754 235, hannu.ripatti@mtk.fi

Etelä-Savon metsävuosi 2023

Puukaupat, yksityismetsät4,5 milj.m3222 milj.€
Puukaupat, muut1,3 milj.m367 milj.€
Hakkuu ja korjuu74 milj.€
Kuljetus65 milj.€
Yhteensä5,8 milj.m3428 milj.€
Lähteet: Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus hakkuuaikomustilasto, Metsäteho

Ajankohtaista

 1. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Etelä-Savo

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Etelä-Savo

  Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

 3. Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Etelä-Savo

  Mhy Etelä-Savo työllistää yrittäjiä, heidän työntekijöitään sekä metsureita vuosittain noin 250 henkilötyövuoden verran. Työpalveluiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, PEFC -metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä Tapion Hyvän Metsänhoidon suosituksia. Yhdistyksellä on lisäksi ISO 9001-sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä, jota tarkastetaan ulkopuolisin auditoinnein säännöllisesti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset