Jäsenmaksu

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan valtuuston päätti hallituksen esityksestä jäsenmaksuiksi:

Tilakohtainen jäsenmaksu: perusmaksu 50€ + 1,5€/ha, maksimi 300€

Liittymismaksua ei peritä vuonna 2020

Kannatusjäsenmaksu 50€

Yhteisomistajajäsenmaksu 50€