Puu talteen entistä tarkemmin

pohjois-karjala

Metsäyhtiöistä ainakin StoraEnso ja MetsäGroup ovat ilmoittaneet elokuussa laskevansa kuitupuun latvaläpimittoja. UPM puolestaan ilmoitti pysyttäytyvänsä vanhoissa minimilatvaläpimitoissa. Latvaläpimittavaatimuksen alentuminen lisää luonnollisesti hieman hakkuukertymää ja se on metsänomistajien kannalta ilman muuta hyvä asia.

Karkeasti arvioiden hakkuukertymän lisäys voi olla luokkaa pari-kolme kuutiometriä hehtaarilla ensiharvennuksilla ja järeämpien metsien harvennuksilla hieman pienempi. Uudistushakkuilla hyöty jään marginaaliseksi.

Joillain metsäyhtiöillä on ollut hakkuusopimuksensa ehdoissa määritettynä ns. minimirunko eli pienin puu, joka hakataan. Nämä luonnollisesti pienentävät muutoksen vaikutusta suhteessa niihin puun ostajiin, joilla minimirunkoa ei ole määritelty.

Muutokset hakkuukertymissä huomioidaan vertailtaessa valtakirjakauppojen tarjouksia.

Jos esimerkiksi ensiharvennuksilla rungot hakataan perinteisiä kuitupuun minimiläpimittoja pienempään mittaan ja varsinkin, jos hakkuuseen otetaan kuitupuuta pienempiäkin runkoja, niin hakkuukertymä saattaa kasvaa selvästi edellä kerrottua enemmänkin. Sopivilla kohteilla karsitun rangan energiapuuhakkuussa kertymän lisäys voi olla teoriassa jopa 10m3/ha. Osalla yhtiöistä kuitupuut, esimerkiksi 3 metrinen koivukuitu,  hakataan määrämittaisena, jolloin metsään saattaa jäädä minimilatvaläpimittaa selvästikin paksumpia latvoja.

Karjalan Puukaupat pyrkii ottamaan puun mahdollisimman tarkasti talteen kaikilla hakkuukohteillaan. Karjalan Puukaupat hakkaa kaiken kuitupuun rankana, joten jokainen puu otetaan tarkasti minilatvaläpimittaan. Tämä on ehdottomasti metsänomistajan etu!

Ajankohtaista

 1. Atte Parviainen metsäasiantuntijaksi Ilomantsiin

  Atte Parviainen metsäasiantuntijaksi Ilomantsiin

  Pohjois-Karjala

  Lähes valmis metsätalousinsinööri Atte Parviainen on aloittanut 4.9.2023 Ilomantsin uutena metsäasiantuntijana.

  Lue lisää
 2. Iskikö myrsky metsään? Tässä muistilista metsänomistajalle

  Iskikö myrsky metsään? Tässä muistilista metsänomistajalle

  Pohjois-Karjala

  Loppukesä voi olla stressaavaa aikaa metsänomistajalle, sillä sääkartoille piirtyy tuon tuosta ukkosrintamia. Ukkosrintamiin voi pahimmillaan kuulua syöksyvirtauksia, jotka silittävät metsää kuin viljaa. Tuhon äärellä seisoessa voi tuntua, ettei tilanteesta ole ulospääsyä ja eurot valuvat silmissä hukkaan. Ikävä kyllä, emme voi luonnonvoimille mitään ja onkin tärkeä koettaa suunnata katse tulevaisuuteen.

 3. Toimihenkilömme ja toimistomme kesälomalla viikoilla 28 ja 29

  Toimihenkilömme ja toimistomme kesälomalla viikoilla 28 ja 29

  Pohjois-Karjala

  Mhy Pohjois-Karjalan toimistot hiljentyvät kesäloman viettoon viikoilla 28 ja 29.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset