Hallitus

Kenneth Påhls, puheenj. 
Bertby-Lålaxvägen 120
66600 Vörå
0500 665 141

Christel Holmlund-Norrén
Torphagavägen 11 b
65920 Norra Vallgrund
0500 535 254

Patrik Vägar
Vasavägen 1522 A
64610 Övermark
040 828 6649

Robert Flén
Skogshagarundan 135
66950 Munsala
050 528 9657

Kenneth Björkfors
Åsbackavägen 792
68500 Kronoby
050 564 8813

Bo-Gustav af Hällström
Södra Lappfjärdsvägen 35 B
64300 Lappfjärd
040 742 5141

Anne Lindgren-Slotte
Tenströmsgatan 31 C
68620 Jakobstad

050 344 7758