Metsänpeitto - Green Deal Kymenlaakso

Metsänpeitto Green Deal Kymenlaakso -hanke on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsitysprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön Kymenlaaksossa.

metsänpeitto green deal kymenlaakso metsitys

Metsänpeitto Green Deal Kymenlaakso -hanke on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsitysprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön Kymenlaaksossa. Hanke saa EU:n maaseuturahaston tukea. Hanke toteutetaan 1.10.2021-31.5.2023 välisenä aikana ja hanketta luotsaa projektiasiantuntija Vili Koivusaari. 

Hankkeessa selvitetään metsitettävissä olevia metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa, tehdään niille metsityssuunnitelmia ja tilastoidaan metsitetyksi saatujen alueiden määrä. "Hanke toimii samalla pilottina, sillä se on laajennettavissa helposti muuallekin Suomeen”, kertoo hankkeen suunnittelija Mhy Kymenlaakson metsäasiantuntija Terhi Tuominen

”Suomessa on tehty valtakunnallista selvitystyötä teoriassa luomalla kartta-aineistoja mahdollisista metsityskohteista. Nyt meidän tehtävämme on jalostaa tätä tietoa ja viedä se konkreettiselle tasolle niin, että niitä kohteita tultaisiin myös metsittämään,” Tuominen kertoo. 

Normaalista pellon- tai metsänhoidosta poiketen hankkeessa voidaan suunnitella kohteita entistä enemmän myös muiden arvojen ja toimintojen kanssa yhdessä. Uutta yhteistyötä tehdään järjestöjen, Museoviraston, kuntien ja taimitarhojen kanssa suunnitelmia laadittaessa tai ohjataan omistaja tarvittavan erityisasiantuntijan, kuten viherrakentajan, puoleen. ”Normaalistihan näille alueille ei käytetä resursseja, koska kohteet eivät näy metsäsuunnitelmissa ja metsittäminen nähdään haastavana, jos suunnitteluun tarvitaan, eri alojen asiantuntijoita.” 

Maanomistaja, pyydä suunnitelma omalle metsityskohteellesi!

Hankkeen vetäjä projektiasiantuntija Vili Koivusaari käyttää olemassa olevia kartta-aineistoja hyödyksi kartoittaessaan mahdollisia metsitettäviä kohteita. Koivusaari on yhteydessä maanomistajiin ja tekee heille metsityssuunnitelmia maanomistajan toiveiden perusteella.

Suunnitelma sisältää:

  • Pinta-ala- ja maapohjatiedot
  • Metsitystoimenpiteet
  • Kustannusarvion metsittämisestä
  • Kartan metsitettävästä alueesta
     

Maanomistajan kannattaa myös olla suoraan yhteydessä Koivusaareen, sillä kaikki mahdolliset kohteet eivät välttämättä löydy kartta-aineistojen perusteella. Metsänomistajien on myös hyvä muistaa olemassa oleva metsitystuki joutoalueiden metsittämiseen. Tuki vaihtelee 1900–2900 euron välillä hehtaaria kohden. Tukirahaa voi tämän hetken tiedon mukaan saada tämän ja ensi vuoden aikana aloitetuille metsityshankkeille, hankkeita ei kuitenkaan saa aloittaa ennen myönteistä tukipäätöstä. Mikäli kohde ei ole tukikelpoinen esimerkiksi pinta-ala ei riitä, niin hankkeemme neuvoo myös näiden alueiden metsittämisessä.

Ota yhteyttä projektiasiantuntija Vili Koivusaareen alla olevan yhteydenottoboksimme kautta.

Hanketta rahoittaa:

Jätä yhteydenottopyyntö Vilille!

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset