Asiakaspalaute

Loistavaa asiakaspalautetta metsänhoitoyhdistyksille

Metsänhoitoyhdistykset keräävät asiakaspalautetta laskujen yhteydessä sähköisellä lomakkeella. Asiakaspalautetta on kerätty vuodesta 2005 alkaen. Vuodesta 2010 lähtien palautetta on voinut antaa sähköisesti www-sivujen kautta.

Valtakunnallisesti palautetta on keskimäärin antanut vuosittain noin 5000 metsänomistajaa. Vaikka linkki palautekyselyyn tai palautelomake tulee laskun mukana, suurin osa metsänomistajista on ilmeisen tyytyväisiä laskunsa maksajia. Palautteen keskiarvo on aina ollut kiitettävän puolella.

Mhy Keskipohjan metsänomistajat tyytyväisiä

Palautetta voidaan antaa puukauppapalveluista, metsänhoitopalveluista sekä muista asiantuntijapalveluista.
Vuoden 2016 aikana ovat Mhy Keskipohjan alueen metsänomistajat olleet erityisen tyytyväisiä ammattitaitoiseen palveluun sekä siihen, miten tilattavat työt on käyty selkeästi läpi ja niistä on sovittu yhdessä toimihenkilön kanssa metsänomistajan omat toiveet huomioon ottaen. Asteikolla 1-5 ammattitaitoinen palvelumme on saanut arvosanan 4.80.
Työn jälkeen ovat metsänomistajat olleet myös keskimäärin erittäin tyytyväisiä arvosanalla 4.65.
Eniten kehitettävää meillä on ollut metsänomistajan informoimisessa työn etenemisestä ja sovitussa aikataulussa pysymisessä. Tämän kohdan arvosanaksi saimme 4.38.
Kaikki vastanneet antoivat meille positiiviseen palautteen siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelevat metsänhoitoyhdistyksen palveluja myös tutuilleen. Suosittelujen keskimääräiseksi arvosanaksi asteikolla 1-10 saimme 9,3.

Asiakaspalautetta kerätään osana Metsänomistajat -ketjun laatujärjestelmää.
Toivommekin, että annat sitä saamasi työlaskun mukana tulleella lomakkeella ja valmiiksi maksetulla palautuskuorella tai laskussa annetulla käyttäjätunnuksella osoitteen http://www.mhy.fi/palaute kautta saatavalla sähköisellä lomakkeella.

Antamallasi palautteella ja mielipiteellä on suuri merkitys palvelujemme ja toimintamme kehittämisen kannalta!