Hallinto

Metsänhoitoyhdistyksen hallinnosta vastaa 30-henkinen valtuusto sekä 5-8 -henkinen hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Valtuuston jäsenet valitaan 4-vuotiskaudelle vaalein metsänomistajajäsenten keskuudesta. Hallitus koostuu valtuuston valitsemista henkilöistä ja on toimikaudeltaan 2-vuotinen.