Metsänhoitoyhdistys Isojoki-Karijoki on Isojoen ja Karijoen kuntien alueella toimiva metsänhoitoyhdistys, joka on aloittanut toimintansa 30.3.1929. Yhdistys panostaa voimakkaasti nuorien metsien hoitoon ja metsänuudistamiseen. Palveluksessamme on yhdeksän metsuria mikä takaa, että luvatut työt saadaan myös tehtyä. 

Yhteystiedot

Toimipisteet

Isojoki

Kristiinantie 13

64900 Isojoki

Puhelin. 0400 849 104

Karijoki

Alakyläntie 2

64350 Karijoki

Puhelin. 0400 317 422

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
60 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1 430
Metsätilan keskikoko
42 ha
Puuston vuotuinen kasvu
225 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
165 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2