Puumarkkinakatsaus marraskuu 2023

etela-savo

Metsänhoitoyhdistys on turvallinen kumppani metsänomistajalle suhdanteista riippumatta

Noususuhdanteissa metsänomistajia kosiskellaan kumppanuuksilla ja monenlaisilla eduilla metsänhoito- ja puukauppapalveluihin. Nämä lupaukset voivat jäädä vaille katetta laskusuhdanteen saapuessa.

Metsäyhtiön hintatakuujärjestelmät ovat logiikaltaan rakennettu läpinäkymättömiksi ja metsänomistajia itseään vastaan. Hintatakuun varaan heittäytyvä metsänomistaja voi vain toivoa, että muut metsänomistajat toimivat kirittäjinä puukaupan kilpailuttamisessa saavuttamaan yleisesti reilun puukaupan ehdot. Suhdanteista riippumatta kannattaa muistaa keitä varten eri puukaupan ja metsänhoidon palvelut ovat rakennettu. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoita metsänomistajien etuja ajavia palveluorganisaatioita. MHY on turvallinen kumppani suhdanteista riippumatta.

Laskusuhdanteen kääntymistä nousuun ennustetaan niin yleisissä talousennusteissa kuin metsäalan ennusteissa ensi vuodelle. Yleisen taloustilanteen nousun taustalla on inflaation talttuminen ja korkojen kääntyminen laskuun. Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioi Suomen BKT:n nousevan ensi vuonna 0,5 prosenttia. Toisaalta maailmantaloudessa on edelleen epävarmuutta niin Kiinan hitaamman talouskasvun kuin Venäjän sotatoimien jatkumisella Ukrainassa ja Lähi-Idän sotilaallisen yhteydenoton seurauksena.

Metsäteollisuuden suhdannepohja nähdään saavutetun ja käännettä on jo osin nähtävissä. PTT ennakoi metsäteollisuuden arvon nousevan toimialana kokonaisuudessaan ensi vuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vientimäärien ja hintojen ennakoidaan olevan kauttaaltaan nousussa, joka tukee kuitupuun käyttömäärän kasvua. Sen sijaan sahamarkkinoiden laskusuhdanteen ennakoidaan vähentävän tukin käyttöä muutamalla prosentilla. Toisaalta sahatavaran hintojen ennakoidaan kääntyvän jo loivaan nousuun. PTT:n arvion mukaan teollisuuden puun käyttö kasvaa 4 prosenttia, jolloin kokonaiskäyttö olisi tällöin noin 64 miljoonaa kuutiometriä.

PTT ennustaa teollisuuspuun hakkuiden kasvavan vain prosentin ja puukauppojen kasvavan vain 2 prosenttia yksityismetsistä ensi vuonna. Puun hintakehitys kuitupuiden osalta nousisi ennusteen mukaan 4 prosenttia. Tukkipuun keskimääräisten hintojen ennakoidaan laskevan hieman havupuilla ja nousevan vastaavasti koivutukilla 2 prosenttia. Kuitupuun tarvetta lisää käyttömäärien kasvu massateollisuudessa Kemin käynnistyneen investoinnin myötä.

Mistä löytyy hyvä metsäammattilainen puukauppaan?

Metsänomistajan kannattaa valita kumppanikseen puukauppaan sellainen metsäammattilainen, joka on aidosti kiinnostunut myös metsänomistajan omaisuuden hoidosta kokonaisuudessaan eikä ainoastaan puukaupasta. Puukaupan yhteydessä on hyvä hetki arvioida myös metsätilan muut metsänhoitotarpeet, kuten taimikonhoidot ja harvennukset, jotta tulevaisuuden puukauppatilitkin varmistuvat. Puukaupassa on tärkeää huomioida lakien ja suositusten lisäksi, että myös metsänomistajan omat toiveet otetaan toteutuksessa huomioon.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omistamia ja hallinnoimia edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioita. Joka puolella Suomea toimii alueellinen metsänhoitoyhdistys, joka on turvallinen kumppani metsänomistajan omaisuuden hoidossa.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät täältä.


Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Puukauppakatsaus toukokuu 2024

  Puukauppakatsaus toukokuu 2024

  Etelä-Savo

  Puun hinta on noussut kuitupuulla ennätyskorkealle ja havutukillakin on kivuttu takaisin viime kevään hintatasoon.

  Lue lisää
 2. Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

  Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

  Etelä-Savo

  Taimikonhoito on yksi kannattavimpia metsänhoidon toimenpiteitä. Etelä-Savon rehevillä kasvupaikoilla taimikonhoito voi lisätä metsästä saatavia tuloja reilun kolmanneksen verrattuna siihen, että taimikot jätetään varttumaan oman onnensa nojaan.

 3. Apulanta -metsä istutetaan Rantasalmelle

  Apulanta -metsä istutetaan Rantasalmelle

  Etelä-Savo

  Mhy Etelä-Savo on mukana Apulanta-yhtyeen Minusta kasvaa puu-hankkeessa. Metsän istutustalkoot mukaan valikoituneille faneille järjestetään toukokuussa Rantasalmella.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset