Puukauppa

Ennakkoraivaus pyydä tarjous
Metsurityö pyydä tarjous
Puukaupan kilpailuttaminen0,75 alkaen €/m3
Puun myynti toimeksiannolla pyydä tarjous
Puun hinta
Puun myynti
Puunkorjuu palveluna pyydä tarjous
Puunmyyntisuunnitelma jäsenille maksuton

Metsänhoito

Hiilipalvelut
Metsän istutus pyydä tarjous
Kunnostusojitus
Laikutus pyydä tarjous
Maanmuokkaus pyydä tarjous
Metsän monimuotoisuus
Metsän lannoitus pyydä tarjous kasvatus- ja terveyslannoituksesta
Metsän uudistaminen pyydä tarjous
Mätästys pyydä tarjous
Siemenet ja kylvö pyydä tarjous
Taimet pyydä tarjous
Taimikonhoito pyydä tarjous
Äestys pyydä tarjous

Metsänomistaminen

Metsän hinta
Metsän myynti
Metsän ostaminen
Metsänhoidon tuet63 alkaen
Metsäselain Jäsenille maksuton
Metsäsuunnitelma pyydä tarjous, €/ha
Metsätiet pyydä tarjous suometsänhoidosta
Metsäverotus63 /h
Palvelusopimus Jäsenille maksuton
Sukupolvenvaihdos pyydä tarjous
Tila-arvio tila-arvion laadinta €/pv, pyydä tarjous