Sotkamon kirkonkylän keskusta on järvien ympäröimä; Sapsojärvi, Pirttijärvi, joka näkyy toimistomme ikkunasta, Sotkamojärvi ja Kiimasjärvi ja Kajaaniin mennessä vielä Nuasjärvi ym. pienet vesistöt. Metsämme ovat kaksijakoiset; reheviä kuusivaltaisia metsiköitä Vuokatin vaarajonossa ja Naapurinvaaralla sekä mäntyvaltaisia hiekkakankaita kirkolta etelään ja itään. Sapson rannassa on Hiukan hietikot ja vieressä keskuskenttä.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Sotkamo

Akkoniementie 6

88600 SOTKAMO

Puhelin. 040 5864 901

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
128 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1630
Metsätilan keskikoko
60 ha
Puuston vuotuinen kasvu
555 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
325 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2