Sotkamon kirkonkylän keskusta on järvien ympäröimä; Sapsojärvi, Pirttijärvi, joka näkyy toimistomme ikkunasta, Sotkamojärvi ja Kiimasjärvi ja Kajaaniin mennessä vielä Nuasjärvi ym. pienet vesistöt. Metsämme ovat kaksijakoiset; reheviä kuusivaltaisia metsiköitä Vuokatin vaarajonossa ja Naapurinvaaralla sekä mäntyvaltaisia hiekkakankaita kirkolta etelään ja itään. Sapson rannassa on Hiukan hietikot ja vieressä keskuskenttä.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Hallinto

Toimihenkilöt

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
128 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1630
Metsätilan keskikoko
60 ha
Puuston vuotuinen kasvu
555 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
325 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2