Metsänhoitoyhdistys Sotkamo toimii pääsääntöisesti Sotkamon alueella. Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua puukauppaan, metsänhoitoon ja metsänomistamiseen liittyen.  

Visio: Metsänhoitoyhdistys Sotkamon jäsenille asiakaslähtöistä palvelua ja edunvalvontaa.

Sotkamon kirkonkylän keskusta on järvien ympäröimä; Sapsojärvi, Pirttijärvi, joka näkyy toimistomme ikkunasta, Sotkamojärvi ja Kiimasjärvi ja Kajaaniin mennessä vielä Nuasjärvi ym. pienet vesistöt. Metsämme ovat kaksijakoiset; reheviä kuusivaltaisia metsiköitä Vuokatin vaarajonossa ja Naapurinvaaralla sekä mäntyvaltaisia hiekkakankaita kirkolta etelään ja itään.

Jäsenmaksuperusteet 2021

Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat sidottuja hehtaarikokoon ja sisältävät 15 € edunvalvontamaksua.

Metsähehtaarit Jäsenmaksu, €/v
0 - 19,99 50 €
20 - 49,99 70 €
50 - 99,99 100 €
100 - 199,99 170 €
200 + 280 €

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Sotkamo

Akkoniementie 6

88600 Sotkamo

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
130 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1545
Metsätilan keskikoko
60 ha
Puuston vuotuinen kasvu
585 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
325 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2