Pohjois-KarjalaMetsänhoidon tuet

Kysy lisää
Kysy lisää

Saat suunnitelmat ja selvitykset metsänhoitoyhdistyksestä. Ota meihin yhteyttä niin kerromme sinulle, onko kohteellesi mahdollista saada rahoitusta ja hoidamme puolestasi sen hakemiseen liittyvät asiakirjat. Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat taloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien eli Kemera-tukien saanti edellyttää etukäteen tehtyä toteuttamissuunnitelmaa tai tukihakemusta ja jälkikäteen työn valmistutta tehtävää toteutusilmoitusta. Kemera-tuen suuruus vaihtelee työlajeittain ja rahoitusvyöhykkeittäin. Vuoden 2012 alusta lähtien tuki on ollut veronalaista. Rahoituksen myöntää Suomen metsäkeskus.

Kemera-tukea myönnetään seuraaviin työlajeihin:

  • Taimikon varhaishoito. Taimikon varhaishoidon Kemera -hakusulku päättynyt 10.10.2016

Metsäkeskus voi käsitellä taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia normaalisti, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen 10.10. tai sen jälkeen. 

  • Nuoren metsän hoito. Nuoren metsän hoidon tukea voi hakea jälleen 20.4.2017 alkaen.

Nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadettavan puun on jatkossa oltava läpimitaltaan vähintään kaksi senttimetriä, kun aiemmin vähimmäismitta oli kolme senttimetriä. Nuoren metsän hoidon yhteydessä tehtävään pienpuun korjuuseen voidaan myöntää kemera-tukea.

​Taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotyöt tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun metsäkeskus on tehnyt rahoituspäätöksen. Työt metsässä voi aloittaa heti, kun rahoitushakemus on saapunut Metsäkeskukseen. Kun suunniteltu työ on tehty, tulee lähettää vielä toteutusilmoitus. Metsäkeskus  suosittelee jättämään rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset Metsään.fi -palvelussa. Metsänhoitoyhdistys voi hoitaa tämän tarvittaessa metsänomistajan  puolesta.

  • Metsän terveyslannoitus. Kemera-tukea voi hakea jälleen 1.1.2017 alkaen.

Kemera-tukea ei myönnetä kasvatuslannoitukseen, ainoastaan maaperän ravinteiden epätasapainosta johtuvista syistä tehtävään terveyslannoitukseen.

  • Tuki suometsän hoitoon

Suometsien hoidolla tarkoitetaan ojitetun alueen kunnostusta esim. ojia perkaamalla, täydennysojittamalla ja tekemällä vesiensuojelutoimenpiteitä.

  • Tuki metsäteihin

Tukea voidaan myöntää usean tilan yhteishankkeina tehtäviin metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen. Tuettavien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön kelirikkoajan käyttörajoituksia lukuunottamatta. 

  • Ympäristötuki

Tukea voidaan myöntää, kun metsien hoidossa otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Tuki kohdennetaan ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. 

  • Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

Tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin. 

               

Lisätietoja:

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijoilta

Metsäkeskus

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä