Pohjois-KarjalaEnnakkoraivaus

pyydä tarjous

Metsänomistajien oma verkkokauppa pk.mhy.fi

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvosta raivaussahalla. Ennakkoraivauksen jälkeen hakkuukoneen kuljettaja näkee harvennettavan puuston selvemmin, jolloin hakkuujäljen laatu paranee ja työ tehostuu. 

Tilaa vaivattomasti metsänomistajien omasta verkkokaupasta:

https://pk.mhy.fi/fi/p/430/puukauppa/hakkuualan-ennakkoraivaus%3A-alkaen-hinnat

 

Lue lisää

Ennakkoon raivattu leimikko on puun ostajan ja korjaajan kannalta kiinnostavampi kuin raivaamaton tiheikkö. Tämä näkyy tavallisesti metsänomistajan saamana korkeampana kantohintana. Ennakkoraivaus voi olla myös puunostajan asettama kaupan ehto.

Hakkuualan ennakkoraivauksella parannetaan koneellisen puunkorjuun olosuhteita. Ennakkoraivauksessa kaadetaan raivaussahalla koneellista korjuuta haittaava alikasvos. Alikasvos on kasvatettavan puuston alle luontaisesti syntynyttä nuorta puustoa ja pensaikkoa.

Kun hakkuukoneen kuljettajan näkyvyys metsässä paranee, hakkuun tuottavuus ja korjuujäljen laatu paranevat.

Nosta leimikkosi arvoa. Teetä hakkuualan ennakkoraivaus metsänhoitoyhdistyksellä! Ennakkoraivaus tarkoittaa puunkorjuuta haittaavan risukon ja alikasvospuuston poistamista ennen varsinaista hakkuuta. Metsäkoneenkuljettaja näkee puun tyvelle paremmin, kun näkyvyyttä haittaava alikasvos on raivattu pois. Raivaus vähentää korjuuvaurioita harvennushakkuissa ja nopeuttaa puun korjuuta. Ennakkoraivattu leimikko on puunostajille kiinnostavampi ja siitä saa paremman hinnan. 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme