Pohjois-KarjalaEnnakkoraivaus

Pyydä tarjous

Nosta leimikkosi arvoa. Teetä hakkuualan ennakkoraivaus metsänhoitoyhdistyksellä! Ennakkoraivaus tarkoittaa puunkorjuuta haittaavan risukon ja alikasvospuuston poistamista ennen varsinaista hakkuuta. Metsäkoneenkuljettaja näkee puun tyvelle paremmin, kun näkyvyyttä haittaava alikasvos on raivattu pois. Raivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita harvennushakkuissa. Ennakkoraivattu leimikko on puunostajille kiinnostavampi ja siitä saa paremman hinnan.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä