Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi aloitti toimintansa

metsa-lappi

Tammikuun alusta alkaen Lapin alueella metsänomistajia on palvellut uusi toimija, Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi.

Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi muodostui Kittilän, Sodankylän, Itä-Lapin, Sallan ja Rovaniemen metsänhoitoyhdistysten liityttyä yhteen 1.1.2024. MHY Metsä-Lapin jäseninä on noin 6 800 metsänomistajaa pienmetsänomistajista metsäyhtymiin, kuntiin ja suuriin yhteismetsiin.

"Palvelemme metsänomija kaikkiaan seitsemällä toimistolla 26 toimihenkilön voimin. Lisäksi palveluksessamme on metsureita, ja yhteistyökumppaneina monia metsänhoidon, puunkorjuun ja kuljetusalan yrityksiä", kertoo MHY Metsä-Lapin johtaja Annakaisa Heikkonen.

"Tärkeimmät tehtävämme on auttaa metsänomistajaa saavuttamaan omien arvojen mukaiset tavoitteet metsiensä hoidossa ja käytössä sekä edistää hyvää metsänhoitoa.  Tarjoamme metsänomistajille neuvontaa, tukea päätöksentekoon, edunvalvontaa sekä laajan palveluvalikoiman", kuvaa Heikkonen.

Annakaisa Heikkonen

Monipuoliset palvelut metsäomaisuuden hoitoon

MHY Metsä-Lappi tarjoaa palveluita metsänhoidossa, puukaupassa ja korjuussa, metsäsuunnittelussa, vapaaehtoisen suojelun kohdevalmistelussa ja metsätilojen sukupolven vaihdoksissa. Erityisasiantuntijat palvelevat myös luonnonhoidon hankkeissa, metsäteiden suunnittelussa ja rakentamisessa, tiekuntien hallinnossa ja erilaisissa metsänarvioinnin tehtävissä. Kaksi kiinteistönvälittäjää toimii osana valtakunnallista Metsätilat-ketjua.

Työ metsänomistajien palveluiden kehittämiseksi on jatkuvaa. Sitä tehdään myös osana valtakunnallista metsänhoitoyhdistysten ketjua. Vuonna 2024 MHY Metsä-Lapissa satsataan metsänomistajien palveluiden lisäksi henkilöstöön. Isompi organisaatio antaa mahdollisuuden toimihenkilöiden erikoistumiselle ja toimenkuvien kehittämiselle.

Yhdistymiseen valmistauduttu huolella – arki rullaa

Valmisteluita MHY Metsä-Lapin fuusion eteen on tehty yli vuosi. Ensin käytiin tunnustelut ja neuvottelut hallinnon kesken. Tammikuussa 2023 tehtyä fuusiopäätöstä on seurannut työrupeama toimivan johdon, toimihenkilöiden ja monien yhteistyökumppaneiden kanssa vuoden 2023 aikana.

Tammikuun alussa Lapissa yhdistyi viisi metsänhoitoyhdistystä. Kuvassa puheenjohtajat allekirjoitettu fuusiosopimus käsissään. Kuvassa vasemmalta Aaro Granroth (Kittilä), Hannu Välikangas (Kemijärvi) Vesa Perunka (Rovaniemi), Ali Vaarala (Sodankylä) ja Sakari Salmijärvi (Salla).

"Yhdistymiseen lähdettiin metsänomistajan palveluiden ja vaikuttavamman edunvalvonnan kärjellä. Ratkaisevaa on se, että löysimme yhteisen tahtotilan ja näkemyksen yhdistymisen tavoitteista. Aika oli kypsä yhteen liittymiselle. Kiitos kuuluu monelle toimijalle ja henkilölle, summaa MHY Metsä-Lapin puheenjohtaja Hannu Välikangas.

Yksi haastavimmista tehtävistä on ollut tietojärjestelmien yhdistäminen. MHY Metsä-Lapin fuusio on ensimmäinen, joka on toteutettu metsänhoitoyhdistysten uuden LeafPoint- metsäjärjestelmän käytön aikana. Parhaillaan viimeistellään jäsen- ja metsätietojen siirtoa.

Heikkonen kertoo fuusion sujuneen hyvin, vaikka kehitettävää riittää. Metsänomistajille palveluita tarjotaan kuten ennenkin, ja perusasiat yhdistyksen toiminnassa on saatu rullaamaan. Heikkonen kiittelee henkilöstöä ammattitaidosta ja sitoutumisesta.

"Parhaillaan käynnistyvään metsäveroilmoitusten sesonkiin ollaan valmiina, puukauppaa käydään ja korjuupalvelu pyörii kuten keskitalveen kuuluu. Kaikki asiantuntijamme ovat töissä koko jäsenistöämme varten", Heikkonen kuvaa.

Päätösvalta metsänomistajilla

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omia ja heidän itsensä hallinnoimia yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Korkeinta päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Tällä hetkellä MHY Metsä-Lapin valtuustoon kuuluu yhteensä 80 valtuutettua, jotka on valittu syksyn 2019 vaaleissa kaudelle 2020-2024.

Valtuusto valitsee puolestaan hallituksen. Vuonna 2024 MHY Metsä-Lapin hallitukseen kuuluu yhteensä 10 henkilöä, kaksi jokaisesta fuusiossa mukana olevasta yhdistyksestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Välikangas Kemijärveltä ja varapuheenjohtajana Aaro Granroth Kittilästä. Valtuuston puheenjohtajaksi on valittu Aarne Jänkälä Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Tuija Hiltula Sodankylästä.

Syksyllä 2024 järjestetään vaalit, joissa MHY Metsä-Lapin jäsenet valitsevat valtuustoon 20 varsinaista jäsentä sekä 5 varavaltuutettua. Valtuustopaikat on jaettu yhdistymistä koskevan sopimuksen mukaan tasaisesti kaikkien fuusiossa mukana olevien yhdistyksen kesken.

Metsänomistajan puolella yhteistyössä MTK:n kanssa

Metsänhoitoyhdistykset ovat jäseniä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ssa. Lapin alueella MTK:ssa uutena kenttäpäällikkönä on vuoden alusta aloittanut Aino Kurtti, joka seuraa tehtävässä Annakaisa Heikkosta. Kenttäpäällikön tehtäviin kuuluu esimerkiksi yhteystyö alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa, maakuntatason edunvalvonnan tehtävät ja sidosryhmäyhteistyö. Metsänhoitoyhdistykset puolestaan toimivat edunvalvonnassa paikallis- ja kuntatasolla sekä yksittäisissä hankkeissa.

MHY Metsä-Lapin fuusion jälkeen Lapissa toimii kaksi metsänhoitoyhdistystä. MHY Metsä-Lapin lisäksi maakunnassa toimii MHY Lappi, jonka toimialueena on läntisen Lapin ja Ylä-Lapin kunnat. Kaikkiaan Suomessa on 52 metsänhoitoyhdistystä.

Lisätiedot:

Hannu Välikangas, hallituksen puheenjohtaja, MHY Metsä-Lappi, p. 040 514 8766

Annakaisa Heikkonen, johtaja, MHY Metsä-Lappi, p. 050 431 4498

Ajankohtaista

 1. Lapissa puukauppa jatkunut vireänä lakoista huolimatta

  Lapissa puukauppa jatkunut vireänä lakoista huolimatta

  Metsä-Lappi

  Lue lisää
 2. Lannoituskampanja 2024

  Lannoituskampanja 2024

  Metsä-Lappi

 3. Taimikon hyvän hoidon puolesta -kampanja 2024

  Taimikon hyvän hoidon puolesta -kampanja 2024

  Metsä-Lappi

2024 © Metsänhoitoyhdistykset