Lapin puukaupassa hyvät näkymät – luontoarvojen markkinat kehitteillä

metsa-lappi

Lapin yksityismetsien puukauppa oli pirteää vuonna 2023

Yksityiset metsänomistajat myivät Lapissa vuonna 2023 puuta noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä, joka oli edellisvuotta noin 300 000 kuutiota enemmän. Valtion ja yksityismetsien hakkuukertymä Lapissa oli vuonna 2023 yhteensä 4,925 miljoonaa kuutiota Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkotiedon mukaan.

Puuston vuotuinen kasvu on Lapissa 11,7 miljoonaa kuutiota. Luke on arvioinut, että Lapissa on mahdollisuus lisätä hakkuumääriä vuoteen 2025 ulottuvalla tarkastelukaudella yhteensä noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä verrattuna v. 2021 hakkuumääriin. Tuolloin Lapin metsistä korjattiin puuta 4,915 miljoonaa kuutiometriä. Lapin 9,3 miljoonan hehtaarin maapinta-alasta on metsätalouden ja puuntuotannon piirissä vajaa 3,7 miljoonaa hehtaaria, josta yksityisten omistuksessa on puolet.

Puukaupalla on edelleen keskeinen rooli yksityismetsätalouden tuloissa. Yksityisten metsänomistajien puukaupasta saadut kantorahatulot olivat Lapissa vuonna 2022 yhteensä yli 84 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana metsänomistajien puukaupasta saama tulo puun korjuun ja kuljetusten jälkeen. Luonnonvarakeskus julkaisee vuoden 2023 kantorahatilastot myöhemmin keväällä. Aluetalouden kannalta merkittävää on, että yksityismetsien puun korjuu ja kuljetukset työllistävät metsäammattilaisia, metsureita, yrittäjiä ja urakoitsijoita koko maakunnan alueella syrjäseutuja myöten.

Puukauppavuotta 2024 kirittävät pohjoiset investoinnit

Lappilaiset metsänomistajat ovat tyytyväisiä metsä- ja sahateollisuuden uusiin investointeihin sekä puun vahvaan kysyntään. Pohjois-Suomen puusta kilpailu on lisääntymässä investointien päästessä täyteen vauhtiin vuoden 2024 aikana. Puukauppa on tammikuulta jo aktivoitunut, koska kaikille puutavaralajeille on kysyntää ja keskihintataso on parantunut myös syrjäisemmillä alueilla muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lapin alueella erityisesti energiapuun merkitys on kasvanut. Energiapuulla on ollut hyvä kysyntä jo viime vuonna, ja samanlaisen vireen odotetaan jatkuvan tällekin vuodelle. Nyt on hyvä aika laittaa harvennusrästit kuntoon, ja hyödyntää sopivilla kohteilla myös Metka-tuki nuorenmetsän hoitoon sekä pienpuun keruuseen.

Puunostajien suurin kysyntä kohdistuu perinteisesti kevään ja kesän hakkuukohteisiin, jotka voidaan korjata ja kuljettaa kesäkelpoisten teiden kautta. Metsänomistajien on hyvä ennakoida tällaisten kohteiden kanssa. Ota hyvissä ajoin yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi, jotta puukaupan suunnittelulle jää aikaa ja kilpailutus ”osuu lankulle”. Puukaupan kohteesta ja paikallisesta markkinasta riippuu esimerkiksi ajoitus, jolloin juuri kyseisen leimikon kanssa kannattaa olla liikkeellä.

Luonnon monimuotoisuuden tiekartta valmistui – luontoarvomarkkinoita kehitetään Lapissa

Uunituore luonnon monimuotoisuuden tiekartta osoittaa suuntaa maa- ja metsätalouden kehitykselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Tiekartta on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja ruotsinkielisen tuottajajärjestö SLC:n julkaisema, ja sen valmisteluun osallistuivat myös metsänhoitoyhdistykset. Tiekartta koostuu tutkimustiedosta sekä siihen perustuvista järjestöjen tavoitteista ja toimenpiteistä.

Metsänomistajille tiekartta tarjoaa keinoja puuntuotannon yhteydessä toteutettaville monimuotoisuutta lisääville toimille. Luonnonhoitotoimilla voidaan merkittävästi vaikuttaa metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin tulevan 30 vuoden kuluessa. Metsien lisäsuojelu on tehokkain, mutta samalla kallein keino lisätä metsien monimuotoisuutta edistäviä rakennepiirteitä.

Jokainen metsänomistaja voi valita tiekartan työkalupakista vaikuttavia ja kustannustehokkaita keinoja monimuotoisuuden lisäämiseen. Kärkitoimenpiteisiin kuuluvat lehtipuuston, kuolleen puun sekä elävien järeiden säästöpuiden avokätisempi jättäminen kaikissa metsän käsittelyn vaiheissa. Näiden lisäksi työkalupakkiin kannattaa ottaa reilut suojakaistat ja vaihettumisvyöhykkeet vesistöjen ja soiden reunoille. Luonnonhoidossa turvallisena ohjenuorana ovat PEFC-sertifioinnin uudistuneet vaatimukset ja metsänhoidon suositukset.

Luonnon monimuotoisuuden tiekarttaan sisältyy luontoarvomarkkinoiden kehittäminen. Luontoarvomarkkinoilla metsänomistajat tuottavat luontopalveluita markkinaehtoisesti ja vapaaehtoisesti korvausta vastaan.  Lapissa on käynnistymässä MTK:n ”Luontoarvomarkkinoilta lisäarvoa Lappiin”-hanke, jossa myös metsänhoitoyhdistykset ovat mukana. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää monimuotoisuuden turvaamista niin, että se on maanomistajalle kannustavaa ja taloudellisesti kannattavaa. Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Anne Annala puh. 050 3378195, anne.annala(at)mtk.fi, ja hankkeesta tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Annakaisa Heikkonen, johtaja, MHY Metsä-Lappi

Veijo Ekonoja, johtaja, MHY Lappi

Järeät elävät puut, kuten kilpikaarnaiset tai palokoroiset männyt myös yksittäisinä puina ovat arvokkaita säästöpuita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Elävät säästöpuut jätetään pysyvästi mielellään ryhmiin, ja ne luovat aikanaan lahopuujatkumoa.

Ajankohtaista

 1. Lapissa puukauppa jatkunut vireänä lakoista huolimatta

  Lapissa puukauppa jatkunut vireänä lakoista huolimatta

  Metsä-Lappi

  Lue lisää
 2. Lannoituskampanja 2024

  Lannoituskampanja 2024

  Metsä-Lappi

 3. Taimikon hyvän hoidon puolesta -kampanja 2024

  Taimikon hyvän hoidon puolesta -kampanja 2024

  Metsä-Lappi

2024 © Metsänhoitoyhdistykset