Metsänhoitoyhdistys Lakeus on Jalasjärven, Jurvan, Kauhajoen ja Teuvan metsänhoitoyhdistysten fuusion tuloksena syntynyt metsänhoitoyhdistys, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2004. Vuoden 2016 alusta lähtien myös Ilmajoki kuuluu Lakeuden toimialueeseen. Uusin fuusio tapahtui vuoden 2017 alussa ja nyt Lakeuden toimialue käsittää myös nykyisen Kurikan kokonaan.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Jalasjärvi

Savelankuja 2

61600 Jalasjärvi

Ilmajoki

Riihitie 3

60800 Ilmajoki

Jurva

Kauppatie 3

66300 Jurva

Kauhajoki

Hyypäntie 9

61800 Kauhajoki

Kurikka

Kurikantie 4

61300 Kurikka

Teuva

Porvarintie 18

64700 Teuva

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
277 000 ha
Jäsenten lukumäärä
5447
Metsätilan keskikoko
30,5 ha
Puuston vuotuinen kasvu
1 400 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
747 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
1